Oznam

Oznam

Milí občania!
Obec Nová Bošáca v spolupráci s družobnou obcou Košíky Vás pozýva na priateľské stretnutie pri príležitosti krstu knihy "Historie obcí Košíky a Nová Bošáca ve fotografii" dňa 23.5.2015 od 15:00 hod. v obci Košíky. Odchod autobusu : 13:30 hod. Predpoloma, 13:40 hod. Predbošáčka spred KD, 13:50 hod. Šance.
 
                                                         

Oznam

Mílí občania!
Obec Nová Bošáca Vás pozýva na tradičné stavanie mája spojené s hudbou a občerstvením dňa 30.4.2015 o 18,00 hod. pred KD. Všetkých, ktorí sa chcú spoločne zabaviť srdečne pozývame.
                                                                            

Oznam

         Dňa 19.4.2015 našu obec neočakávane navštívil pán Ladislav Holub, ktorý si predsavzal, že od roku 2010 do roku 2017 navštívi všetky mestá a obce na Slovensku a cestuje na svojom bicykli. V súčasnej dobe mu chýba do finále cca 800 obcí, ktoré chce so svojím bicyklom zdolať. Prajeme mu veľa šťastných kilometrov. Pozdrav od pána Holuba...
 
                                                            

 

Vážení občania!

          Na základe upozornenia od zmluvnej spoločnosti odoberajúcej z našej obce druh odpadu plasty, vyzývame všetkých občanov, aby správne tento druh odpadu separovali.

PATRÍ:

-         PET  fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),

-         PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.),

-         PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP),

-         LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.),

-         LLD-PE fólie (tzv. streč. fólie).

NEPATRÍ:

-         znečistené plasty,

-         viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov),

-         linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami,

-         stavebný materiál.

          Nesprávne separovaný plastový odpad bude zvyšovať náklady na odvoz a likvidáciu a pri opakovaných nedostatkoch bude nevyhnutné zvyšovať poplatky za odpad od občanov.

Ďakujeme za porozumenie .

Najstaršia občianka Novej Bošáce

          Dňa 16.2.2015 oslávila 103 rokov pani Pavlína Hendrichová z osady Grúň. V mene občanov Novej Bošáce jej zagratulovali členovia ZPOZ a starosta obce. Prajeme jej pevné zdravie a optimizmus, ktorý jej dodáva silu. FOTO

 

Milí občania Novej Bošáce,

radi by sme spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva upravili a doplnili webovú stránku našej obce. Zmeny a doplnenia sa budú dotýkať oblasti informovanosti občanov vo vzťahu k aktivitám obce, plánu akcií v KD, priestoru pre občanov na pripomienkovanie dokumentov a pod. Z uvedeného dôvodu by som Vás touto cestou chcel požiadať o návrhy, námety a pripomienky, ktoré by túto službu pre občanov skvalitnili. Návrhy a podnety prosím zasielajte na e-mail:zucha.jan@gmail.com. 

 

                                                                                                                                              Ján Žucha 

                                                                                                                                              starosta obce

 

Výstava paneniek na Predpolome.

 
V októbri sa uskutočnila výstava porcelánových paneniek v KD Predpoloma.Sestry p.Marta Rydzá ,Mária Vidová a jej dcéra Andrea zbierajú porcelánové panenky. A takéto nádhery majú vo svojich zbierkach.Pohľad na výstavu je TU

 

Kalendár akcií

Obsadenosť Kultúrneho domu

19.01.2015 15:56
24.1.2015            -    obsadené 31.1.2015            -     obsadené             7.2.2015              -  ...

 

Vážení priatelia, aby naša stránka poskytla aj denne užitočné informácie, dovolil som si zapracovať na toto miesto predpoveď počasia. Verím, že Vám bude táto služba osožná.

Predpoveď počasia