Informácie z obecného úradu

Pripravili sme pre vás novú oficiálnu stránku obce Nová Bošáca. Pre presmerovanie kliknite Tu.

 

 

 
 
 

 

Trenčianska nadácia vyhlasuje grantové kolo 

Nové nápady na Váhu 2016

Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom. Môžu sa týkať aktivít počas jari 2016, konkrétne voľného času detí a mladých ľudí, prevencie kriminality, kultúry, športu, sídliskových aktivít a skvalitňovania životného prostredia. Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie so sídlom v obciach a mestách okresu Nové Mesto nad Váhom ale i so sídlom mimo tohto regiónu, pokiaľ sa ich projekt bude bezprostredne dotýkať života v ňom. Podporíme tiež zaujímavé projekty kultúrnych a voľnočasových inštitúcií ako sú knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a samozrejme aj neformálne skupiny obyvateľov. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 € a termín uzávierky grantového kola je 15. februára 2016.

 Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Trenčianskej nadácie:

  http://www.trencianskanadacia.sk/programy-a-projekty/grantovy-program

 
 

 
 
 

 
 

 

Oznam

          Stratil sa malý psík zo Zábudišovej, ktorý je sfarbený na čierno s hnedými labkami. Pravdepodobne sa pridal k turistom, ktorí prechádzali cez Zábudišovú a prechádzali na Lovichovec. Ak by ste mali nejaké informácie, ktoré by pomohli strateného psíka nájsť, prosím zavolajte na tel. 0902/405 053.
 

 

Oznam

V roku 2016 sa bude realizovať vývoz smetných nádob Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom vždy v utorok párny týždeň. Vývoz plastových fliaš  sa bude vykonávať pracovníkmi OcÚ vždy v prvý pondelok a utorok v mesiaci. Presné termíny sú uvedené na stránke v menu "Služby".
 

 
                                                         
          Využite aj Vy bezplatné prijímanie obecných oznamov. Ak máte záujem dostávať všetky oznamy z Obecného úradu, ktoré sú zároveň vyhlasovné aj v obecnom rozhlase bezplatne do Vášho mobilného telefónu vo forme SMS alebo na Váš e-mail, prihláste sa na stránke: www.miestne.info a zaregistrujte svoje tel. číslo, prípadne e-mail adresu. alebo požiadajte o registráciu pracovníkov Obecného úradu. Ak nemáte e-mail adresu, v kolonke "e-mail" vyplňte nasledovne: 
mobilné tel. číslo v tvare 090XXXXXXX@smsspravodaj.info.  Napr.   0905123456@smsspravodaj.info
Následne postupujto podľa pokynov.
V prípade dostatočného záujmu z Vašej strany, budeme uvedenú službu využívať.
 
 

                                                                 

Separovaný zber odpadov

"Čistota našej obce je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v nej žijú"
 
Milí občania!
          Triedenie odpadu je dôležitým aspektom moderného integrovaného odpadového hospodárstva, nie len preto, aby sme sa zodpovedne chovali k životného prostrediu a k našej obci, ale zároveň môžeme efektívne znížiť množstvo komunálneho odpadu až o 40-60 %, čo výrazne  pozitívne ovplyvní finančné náklady vynaložené na odvoz a likvidáciu. Prečo separovať odpad? Triedením:
- výrazne znížime množstvo komunálneho odpadu,
- znížime náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu,
- prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu.
          V súčasnej dobe spracovávame projekt, ktorý súvisí s triedením odpadu a budeme sa snažiť vytvoriť talé podmienky pre občanov, aby mohli pohodlne odpad triediť už v domácnostiach. Zároveň by som Vás chcel požiadať o zodpovedný prístup v tejto oblasti. Pretože veľmi často niektorí občania poukazujú na svoje práva a často zabúdajú aj na svoje povinnosti, ktoré si vymedzené v jednotlivých právnych normách. 
 
         Prajem príjemné letné dni.
                                                                                                                                                                                                           starosta obce
 
 

 

Vážení občania! Opakované upozornenie.

          Na základe upozornenia od zmluvnej spoločnosti odoberajúcej z našej obce druh odpadu plasty (200139), vyzývame všetkých občanov, aby správne tento druh odpadu separovali.

PATRÍ:

-         PET  fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),

-         PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.),

-         PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP),

-         LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.),

-         LLD-PE fólie (tzv. streč. fólie).

NEPATRÍ:

-         znečistené plasty,

-         viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov),

-         linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami,

-         stavebný materiál.

          Nesprávne separovaný plastový odpad bude zvyšovať náklady na odvoz a likvidáciu a pri opakovaných nedostatkoch bude nevyhnutné zvyšovať poplatky za odpad od občanov.

Ďakujeme za porozumenie .

 


 

Prieskum záujmu o nájomné byty

            Vážení občania,

na obecnom úrade obce Nová Bošáca alebo tu na stránke v elektronickej verzii je k dispozícii žiadosť o pridelenie nájomného bytu. žiadosť o pridelenie bytu NB.xls 

            Občania, ktorí majú záujem o bývanie v novostavbe projektu “Výstavba nájomných bytov – Nová Bošáca“, budú vyplnením žiadosti a jej odovzdaním na obecnom úrade v Novej Bošáci, prípadne zaslaním na uvedený e-mail evidovaní v zozname potenciálnych záujemcov o nájomné byty. Projekt “Výstavba nájomných bytov – Nová Bošáca“ ponúkne najviac 12 nájomných bytov, z toho 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové jednotky.

            Navrhnuté riešenia budú spĺňať bežný štandard vybavenia bytu. Podlahy v bytoch budú plávajúce laminátové krytiny, PVC podlahové krytiny alebo keramické dlažby. Byty budú vybavené plastovými oknami a zasklenými stenami s vetracou štrbinou. Odvetranie vnútorných priestorov, kúpeľní a WC bude zabezpečené ventilátormi. Rozmiestnenie spotrebičov a zariadení v kuchyniach je dané typom a štandardom prevedenia kuchynských liniek. Súčasťou kuchynskej linky bude elektrický spotrebič na varenie. Štandardom vybavenia bytu bude aj potravinová skriňa. Všetky vnútorné steny a stropy budú natreté základným bielym interiérovým náterom.

            V prípade dostatočného záujmu  budú prvé stavebné práce plánované na začiatok roka 2016. Cena mesačného nájomného sa bude odvíjať od veľkosti jednotlivých bytov. Napríklad pri 1 – izbovom byte s rozmerom 43,5 m2 je predbežná kalkulácia na úrovni 104,- Eur mesačne, pri 2-izbových bytoch cca 62 m2 sa predbežne počíta s nájomným vo výške od 147,-  Eur mesačne a pri 3-izbovom byte cca 80 m2 je predbežná kalkulácia nájomného vo výške 192,- Eur mesačne.

Bližšie informácie:

Obecný úrad Nová Bošáca

913 08, Nová Bošáca

e-mail: nova.bosaca@stonline.sk 

 

 

                                                                                                                                                                                                  starosta obce                                               

 

Kalendár akcií

Obsadenosť Kultúrneho domu

19.01.2015 15:56
  7.11.2015            -    obsadené 14.11.2015          -    obsadené 21.11.2015           -    Katarínska zábava 28.11.2015           -    DHZ...

Anketa

Ste za vybudovanie kanalizácie a verejného vodovodu v našej obci?

Áno (110)
71%

Nie (17)
11%

Chcem vedieť viac podrobností (28)
18%

Celkový počet hlasov: 155

Vážení občania!

V rubrike "Pripomienkovanie" Vám budú predkladané materiály na pripomienkovanie. Vaše konštruktívne pripomienky zasielajte na e-mail: nova.bosaca@stonline.sk

Pripomienkovanie

VZN 23-2016 fin.prostr. na MŠ, ŠKD a ŠZ


 

 

 

Predpoveď počasia