Pozvánka


          Podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení zvolávam 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca, ktoré sa bude konať dňa  28.1.2015, v stredu o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti  Obecného úradu.

Program schôdze:

1.  otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

2.  prezentácia V.V.Building s.r.o v oblasti výstavby nájomných bytov,

3.  kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze,

4.  činnosť mikroregionov a MAS-miestnych akčných skupín,

5.  rôzne,

6.  diskusia,

7.  záver

                                                      Ing. Ján ŽUCHA

                                                         starosta obce

Oznam

        Obecný úrad v Novej Bošáci oznamuje občanom, že v najbližších dňoch sa uskutoční vývoz odpadového skla. Z uvedených dôvodov žiadame občanov, aby odpadové sklo zo svojich domácností uložili čo najskôr k zberným nádobám na sklo.

Oznam

        Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Novej Bošáci Vám oznamuje, že dňa 4.2.2015 od 15.00 hod.  sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 v budove školy.

Milí občania Novej Bošáce,

radi by sme spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva upravili a doplnili webovú stránku našej obce. Zmeny a doplnenia sa budú dotýkať oblasti informovanosti občanov vo vzťahu k aktivitám obce, plánu akcií v KD, priestoru pre občanov na pripomienkovanie dokumentov a pod. Z uvedeného dôvodu by som Vás touto cestou chcel požiadať o návrhy, námety a pripomienky, ktoré by túto službu pre občanov skvalitnili. Návrhy a podnety prosím zasielajte na e-mail:zucha.jan@gmail.com. 

 

                                                                                                                                              Ján Žucha 

                                                                                                                                              starosta obce

 

Výstava paneniek na Predpolome.

 
V októbri sa uskutočnila výstava porcelánových paneniek v KD Predpoloma.Sestry p.Marta Rydzá ,Mária Vidová a jej dcéra Andrea zbierajú porcelánové panenky. A takéto nádhery majú vo svojich zbierkach.Pohľad na výstavu je TU

 

Sedemdesiate výročie leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi.

Dňa 29.8.2014 sa konala na miestnom cintoríne,pri pamätníku americkým letcom,pietna spomienka pri príležitosti sedemdesiateho výročia zostrelenia amerického bombardéra nad územím Novej Boošáce.Na akcii sa zúčastnil priamy účastník uvedenej bitky,príslušníci Americkej armády,hostia z Českej republiky,starostovia z Bošáckej doliny a  občania Novej Bošáce.Foto z akcie sú TU.

 

http://www.bosaca.eu/index.php/mikroregion-bosacka/593-70-vyroie-leteckej-bitky-

 

 

POZOR ! Verejná obchodná súťaž. PREDAJ obecných bytov.

Obecný úrad vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž, ktorej predmetom je predaj bytu. Podmienky súťaže pre záujemcov sú zverejnené TU. V   prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obecný úrad, kde sú k dispozícii všetky dokumenty a taktiež bude pre záujemcov zabezpečená obhliadka bytu.

Súťaž bude uzatvorená 15.3.2014 o 12:00 dokedy musia byť odovzdané na podateľni obecného úradu všetky ponuky záujemcov.

 

Kalendár akcií

Obsadenosť Kultúrneho domu

19.01.2015 15:56
24.1.2015            -    obsadené 31.1.2015            -     obsadené             7.2.2015              -  ...

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

 

Vážení priatelia, aby naša stránka poskytla aj denne užitočné informácie, dovolil som si zapracovať na toto miesto predpoveď počasia. Verím, že Vám bude táto služba osožná.

Predpoveď počasia