P O Z V Á N K A

 

          Podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca, ktoré sa bude konať dňa  22.12.2014,  pondelok o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti  Obecného úradu.

 

Program schôdze:

1. otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

2. kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze,

3. schválenie úpravy rozpočtu,

4. rôzne,

5. diskusia,

6. záver.

 

 

                                                                                    Ing. Ján ŽUCHA

                                                                                      starosta obce

 

Výstava

 
Pozývame Vás na putovnú výstavu " Letecká bitka nad Bielymi Karpatmi z 29.augusta 1944" ,ktorá sa koná vo vestibule KD Nová Bošáca od 3.12 2014 do 31.12.2014.

 

Výstava paneniek na Predpolome.

 
V októbri sa uskutočnila výstava porcelánových paneniek v KD Predpoloma.Sestry p.Marta Rydzá ,Mária Vidová a jej dcéra Andrea zbierajú porcelánové panenky. A takéto nádhery majú vo svojich zbierkach.Pohľad na výstavu je TU

 

Žiadosť o výrub drevín - Ing.Ľubomír Jurika

 
 

Sedemdesiate výročie leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi.

Dňa 29.8.2014 sa konala na miestnom cintoríne,pri pamätníku americkým letcom,pietna spomienka pri príležitosti sedemdesiateho výročia zostrelenia amerického bombardéra nad územím Novej Boošáce.Na akcii sa zúčastnil priamy účastník uvedenej bitky,príslušníci Americkej armády,hostia z Českej republiky,starostovia z Bošáckej doliny a  občania Novej Bošáce.Foto z akcie sú TU.

 

http://www.bosaca.eu/index.php/mikroregion-bosacka/593-70-vyroie-leteckej-bitky-

 

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca 79 alebo elektronicky na adresu: nova.bosaca@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

V prílohe TU je napísané  správne konanie:
Žiadateľ: Ing. Peter Hollý, Vrbovce 93, 906 06 Vrbovce
Žiadosť: výrub náletových krovín a přestárlých ovocných stromov

POZOR ! Verejná obchodná súťaž. PREDAJ obecných bytov.

Obecný úrad vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž, ktorej predmetom je predaj bytu. Podmienky súťaže pre záujemcov sú zverejnené TU. V   prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obecný úrad, kde sú k dispozícii všetky dokumenty a taktiež bude pre záujemcov zabezpečená obhliadka bytu.

Súťaž bude uzatvorená 15.3.2014 o 12:00 dokedy musia byť odovzdané na podateľni obecného úradu všetky ponuky záujemcov.

Ministerstvo chce mať rozpočty obcí a VÚC pod drobnohladom

ďalej čítajte TU.

Kalendár akcií

Verejná schôdza občanov - zachovanie vzdelávania na II.stupni v našej ZŠ.

16.03.2014 15:00
Pozývame Vás na verejné stretnutie občanov, ktoré sa bude konať v nedeľu 16.3.2014 o 15.00 hod v KD v Novej Bošáci. Stretnutie sa bude konať z podnetu záujmu rodičov o zachovanie vzdelávania na II.stupni v našej ZŠ.

Novinky

Informácie pre návštevníkov

25.01.2011 05:47
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Novinky

Informácie pre návštevníkov

25.01.2011 05:47
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

 

Vážení priatelia, aby naša stránka poskytla aj denne užitočné informácie, dovolil som si zapracovať na toto miesto predpoveď počasia. Verím, že Vám bude táto služba osožná.

Predpoveď počasia