Výberové konanie

Obec Nová Bošáca vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou v Novej Bošáci.Kritériá sú TU.
 
 
 

 

Pozvánka

Pozývame Vás na predvolebné zhromaždenie občanov,ktoré sa bude konať dňa 31.10.2014 t.j.piatok o 17.00 v kultúrnom dome.Na tomto zromaždení sa Vám predstavia kandidáti na starostu obce,ktorým budete môcť položiť otázky ohľadom ich prípadného učinkovania vo funkcii starostu. 

 

 

Pozvánka

Podľa §13 odst.2,zákona č. 369 /1990 Z.z. o obecnom zriadení zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca ,ktoré sa bude konať dňa 29.10.2014 t.j. v stredu o 16.00 hod.v zasadačke Obecného úradu
 
Program schôdze:
 
 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
 3. Schválenie rozpočtu obce Nová Bošáca na rok 2015
 4. Schválenie dodatku č.2 k VZN č.16/2008 o nákladoch a výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení obce.
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

 

Pozor-výzva mikroregiónu Bošáčka

 
 
 

 

Otvorenie nového školského roku.

Dňa 2.9.2014 sa otvorili brány našej Základnej školy pre žiakov ale aj malých škôlkárov.Dvojmesačné úsilie rodičov,priateľov školy,učiteľov a živnostníkov bolo úspešne zavŕšené dňa 26.8.2014 kolaudáciou.Keď sa na konci júna zavreli dvere za posledným žiakom, mal som obavy či sa pre nedostatok času na prípravu stihne prestavba školy v stanovenom termíne dokončiť.To som však nepočítal s veľkou podporou a nadšením občanov,ktorí chodili na brigády va svojom voľnom čase.Pôvodná myšlienka - vysťahovania školy na poschodie a prerábka prízemia na škôlku sa rýchlo zmenila.Vďaka nadšeniu brigádnikov, ZRPŠ a aj sponzorov sa triedy vymaľovali,dali sa plávajúce podlahy, vymenili sa umývadlá,obklady a aj niektoré tabule.Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým ,ktorí sa pričinili o to ,aby do školy v Novej Bošáci mohli chodiť aj ďaľšie generácie detí.Vymenovať všetkých tých asi šesťdesiat nadšencov ,ktorí viac či menej priložili ruku k dielu by bolo zdíhavé ale Tu sú fotky,ktoré povedia za všetko.Nedá mi ,aby som nespomenul jedno meno.Pani Anka Sadloňová bola tá ,čo organizovala skrášlovanie poschodia a zariaďovala administratívne záležitosti ohľadom stavebného povolenia.Za to jej patrí moja veľká vďaka.


Zástupca starostu  Ladislav Mitana

 

Sedemdesiate výročie leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi.

Dňa 29.8.2014 sa konala na miestnom cintoríne,pri pamätníku americkým letcom,pietna spomienka pri príležitosti sedemdesiateho výročia zostrelenia amerického bombardéra nad územím Novej Boošáce.Na akcii sa zúčastnil priamy účastník uvedenej bitky,príslušníci Americkej armády,hostia z Českej republiky,starostovia z Bošáckej doliny a  občania Novej Bošáce.Foto z akcie sú TU.

 

 

Sedemdesiate výročie SNP.

Dňa 27,8,2014 sa pri zrenovovanom pamätníku v Španí konala pietna spomienka pri príležitosti 70-výročia vypuknutia SNP.Zúčastnili sa jej okrem iných hostí, prednostka Okresného úradu,primátor Nového Mesta nad Váhom a predseda Oblastného výboru SZPB. Foto je TU.

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a určení volebného obvodu pre voľby do samosprávy obcí je Tu

 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Nová Bošáca pre voľby do samosprávy obce je Tu

 
 
 
 

http://www.bosaca.eu/index.php/mikroregion-bosacka/593-70-vyroie-leteckej-bitky-

 

 

Pozvánka
 

Podľa § 13 odst.2 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zvolávam 26.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca,

ktoré sa bude konať  dňa 14.8.2014 t.j. vo štvrtok o 16.00 v zasadačke Obecného úradu.

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
 3. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2015-2019
 4. Rozsah funkcie starostu obce na volebné obdobie 2015-2019
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

 

                                                    Ladislav Mitana

                                                    zástupca starostu obce


 

Pozvánka

Pozývame Vás na 9.ročník slávností na Veľkom Lopeníku, ktorý sa uskutoční v.sobotu  19.7.2014 .Program je Tu.
 

Pozvánka

 

Podľa § 13 ods.2 zákona č.369/1990 Z.z o obecnom zriadení zvolávam 24.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca,
ktoré sa bude konať dňa 16.7.2014 t.j. v stredu o 17.00 v zasadačke Obecného úradu.

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z minulej schôdze
 3. Realizácia návrhu Rady školy
 4. Diskusia
 5. Záver

Pozvánka

Obec Nová Bošáca Vás pozýva na tradičný futbalový turnaj o  Pohár starostov bošáckej doliny ktorý sa bude konať dňa 13.7.2014 o 13.00 na ihrisku TJ KLas Nová Bošáca.O občerstvenie a dobrú zábavu je postarané.

Pozvánka

Obec Nová Bošáca Vás srdečne pozýva do anfiteátra v Španí na hodové posedenie pri muzike a dobrom guláši.S našou patnerskou obcou Košíky z Moravy poriadame súťaž vo varení gulášu.Pre prítomných občanov je pripravený aj guláš z diviaka ktorý bude podávaný zdarma.Dobré muziky,country tanečnice a bufet s občerstvením sú zárukou dobre stráveného sobotného hodového popoludnia.Akcia sa začne dňa 5.7.20104 o 14.00 hod.
V nedeľu 6.7.2014 o 14.00 bude na umelom ihrisku konať futbalový zápas bývalých hráčov TJ Klas Nová Bošáca.Muzika a občerstvenie sú samozrejmosťou.
Srdečne Vás pozývajú organizátori.
 
 

Pozvánka

Podľa § 13 ods.2 zákona č.369/1990 Z.z o obecnom zriadení zvolávam 24.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca,
ktoré sa bude konať dňa 25.6.2014 t.j. v stredu o 17.00 v zasadačke Obecného úradu.

Program schôdze

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
 3. Zloženie sľubu nastupujúcej poslankyne obecného zastupiteľstva
 4. Schválenie Záverečného účtu obce Nová Bošáca za rok 2013.
 5. Rôzne 
 6. Diskusia 
 7. Záver

 

Pozvánka

Podľa § 13 ods.2 zákona č.369/1990 Z.z o obecnom zriadení zvolávam 23.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca,
ktoré sa bude konať dňa 17.6.2014 t.j.utorok o 17.00 v zasadačke Obecného úradu.

Program schôdze:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
 3. Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva č,39/2014,40/2014,54/2014 na základe výsledkov miestneho referenda v obci
  Nová Bošáca zo dňa 7.6.2014.
 4. Zrušenie VZN obce Nová Bošáca č. 25/2014
 5. Prehodnotenie prestavby Základnej školy a materskej školy.
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver.
          
                                                  Ladislav Mitana
                                                  zástupca starostu 

 

Záverečný účet obce za rok 2013 je         Tu        .

Miestne referendum.

Zápisnica o výsledku miestneho referenda a násladného OZ je v sekcii Zverejnenia - zápisnice.

 

Doprava do obce Košíky

Obec Košíky zabezpečila na toto podujatie i svoj autobus, ktorý bude pristavený
pred Kultúrnym domom o 12:15. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili na Obecnom
úrade. V prípade väčšieho záujmu účastníkov by, tak mohli prísť i dva autobusy.

 

 

 

 

Miestne referendum

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci na základe uznesenia číslo 53/ 2014
zo dňa 20. 5. 2014 vyhlasuje miestne referendum dňa: 7. 6. 2014
od: 7.00 hod. do 22.00 hod. v dvoch otázkach:

 

 • Ste za zachovanie výučby na 2. stupni Základnej školy s materskou školou

       v Novej Bošáci 76 aj s dofinancovaním z obecného rozpočtu"

 • Ste za odvolanie p. Jána  Juriku z funkcie starostu obce Nová Bošáca"
 

 

 

Pozvánka

Podľa § 13 odst. 2, zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zvolávam

22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca, ktoré 

sa bude konať dňa: 20. 5. 2014 t. j. v utorok o 15.00 hod v zasadačke  

Obecného úradu. 

 

Program schôdze: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
 3. Doplnenie textu do otázky miestneho referenda
 4. Diskusia
 5. Záver
                                                                                   Ján Jurika 

 

Oslava Dňa matiek

Obec Nová Bošáca vás pozýva na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 11. mája o 15 h v kultúrnom dome. V programe vystúpia deti
Materskej a Základnej školy.
 
 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 odst. 2, zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca, ktoré sa bude konať dňa 6.5.2014 t.j. v utorok o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

Program schôdze: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
 3. Vyhlásenie miestneho referenda o zachovaní vzdelávania na II. Stupni v ZŠ 
 4. Vyhlásenie referenda o odvolaní starostu obce 
 5. Schválenie druhej triedy v MŠ Nová Bošáca
 6.  Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver                                                       Ján Jurika 

Tradičné stavanie mája

Obec Nová Bošáca vás pozýva na tradičné stavanie mája, ktoré sa
uskutoční dňa: 30. apríla o 17 h. 
Občerstvenie je zabezpečené.
 

 

 

Pozvánka

Podľa § 13 odst. 2, zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

zvolávam 21.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca,

ktoré sa bude konať dňa 23.4.2014 t.j. v stredu o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

 

Program schôdze: 

1.   Otvorenie

2.   Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze

3.   Vyhlásenie miestneho referenda na zachovanie vzdelávanie

      na II.stupni v ZŠ Nová Bošáca

4.   Organizovanie kultúrnych podujatí

5.   Schválenie druhej triedy v MŠ Nová Bošáca

6.   Rôzne

7.   Diskusia

8.   Záver

 

 

 
 

Predaj obecného bytu.

Dňa 19.3.2014 zasadla výberová komisia na predaj obecné bytu,aby vybrala víťaza obchodnej súťaže vyhlásenej OÚ Nová Bošáca.
Vyhodnotenie súťaže je TU

Pozvánka

Dňa 20.3.2014 t.j.štvrtok o 17:00 sa koná mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca
 
Program schôdze:
1.Otvorenie
2.Vzdelávanie na 2.stupni ZŠ Nová Bošáca
3.Záver
 

 

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca 79 alebo elektronicky na adresu: nova.bosaca@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

V prílohe TU je napísané  správne konanie:
Žiadateľ: Ing. Peter Hollý, Vrbovce 93, 906 06 Vrbovce
Žiadosť: výrub náletových krovín a přestárlých ovocných stromov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - VEREJNÉ STRETNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A OBČANOV

Pozývame Vás na verejné stretnutie občanov, ktoré sa bude konať v nedeľu 16.3.2014 o 15.00 hod v KD v Novej Bošáci. Stretnutie sa bude konať z podnetu záujmu rodičov o zachovanie vzdelávania na II.stupni v našej ZŠ.

Ospravedlňujem sa za infomačné nepresnosti v predchádzajúcom texte ohľadom času aj obsahu tejto verejnej schôdze občanov spôsobené informačným šumom.

POZOR ! Verejná obchodná súťaž. PREDAJ obecných bytov.

Obecný úrad vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž, ktorej predmetom je predaj bytu. Podmienky súťaže pre záujemcov sú zverejnené TU. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obecný úrad, kde sú k dispozícii všetky dokumenty a taktiež bude pre záujemcov zabezpečená obhliadka bytu.

Súťaž bude uzatvorená 15.3.2014 o 12:00 dokedy musia byť odovzdané na podateľni obecného úradu všetky ponuky záujemcov.

Boj o II. stupeň našej školy 

Naša obec na februárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva prehrala svoj boj o záchranu našej základnej školy. Chcem aspoň ta týchto stránkach poďakovať všetkým ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu, obetovali svoj voľný čas a energiu za dobrú vec. Verím, že nikto z nás nebude pokladať túto námahu za vyhodenú. Nesedeli sme so založenými rukami a nečakali na niekoho, kto to bude riešiť za nás, ale vyčerpali sme všetky dostupné možnosti, ktoré nám krátkosť času dovoľovala. Krátkosť času je správny pojem, pretože tieto udalosti boli len finále, ktoré začalo v štátnych kruhoch pred takmer piatimi rokmi a akosi sa všeobecne dúfalo, že sú to len plané reči. Neboli.

Spočiatku to bola len snaha možno pár ľudí v našej obci, ktorí sa nevedeli zmieriť s direktívou a začali hľadať riešenia. Následne pomohla aj snaha pani riaditeľky našej ZŠ, ktorá dohodla návštevu školy podobnej našej za účasti pána starostu, pani riaditeľky Sláva Mitanu, Romana Matejíka a mojej maličkosti. Za analýzu finančného stavu a projekciu možností, ako finančne zabezpečiť školu ďakujem Igorovi Tinkovi za nespočet hodín, ktoré sme spolu strávili nad rozpočtovými údajmi, a samozrejme aj Slávovi Mitanovi či Romanovi Matejíkovi za množstvo pripomienok a postrehov (na ministerstvo sme zaslali vyjadrenie a správu o možných rešeniach finančnej situálcie a vypracovali sme plán optimalizácie školy). A za posledné aktivity ďakujem Stanovi Malecovi s ktorým sme navštívili krajský (teraz už okresný) školský úrad za podporu a asistenciu a poslancom Petrovi Mizerákovi i Martinovi Oprchalovi, ktorí sa pravidelne informovali o dianí a situáciu sledovali. Pri riešení problémov asisitovala aj školská rada, ktorá zasadla pri pripomienkovaní pôvodného návrhu a významne sa zapojil aj Ján Žucha - predseda škoskej rady.

Počas obdobia od leta minulého roku, kedy ministerstvo prišlo s redukčnými návrhmi boli uskutočnené dve návštevy oficiálne na ministerstve školstva na výzvu ministerstva v zastúpení našej obce pánom starostom a pani riaditeľkou a jedna návšteva neoficiálneho neformálneho charakteru v zastúpení ZRPŠ (Anna Sadloňová) a vedenia školy. Vedeniu obce sa nepodarilo sa zorganizovať ani jednu návštevu na úrovni ministra, alebo vedúceho služobného úradu, ktorá by mala administratívnu váhu. Všetky návštevy skončili na nižších stupňoch rezortu. Vedenie obce nenašlo žiadne oficiálne politické možnosti zasiahnuť do procesu.

Jedná o budúcnosť takmer 50 detí II. stupňa ZŠ čo celkom veľká časť obyvateľstva našej obce. Informácie boli poskytované prostredníctvom internetovej stránky a časopisu. Podrobnejšie informácie môžu (i mohli) ľudia získať priamo od poslancov vo svojom obcode, na obecnom úrade či od vedenia školy.

V zápisnici bolo len stručne uvedené moje poďakovanie, ale mám potrebu vysloviť vďaku ešte raz prostredníctvom tejto stránky.  Peter Levkovič.

Ministerstvo chce mať rozpočty obcí a VÚC pod drobnohladom

ďalej čítajte TU.

Kalendár akcií

Verejná schôdza občanov - zachovanie vzdelávania na II.stupni v našej ZŠ.

16.03.2014 15:00
Pozývame Vás na verejné stretnutie občanov, ktoré sa bude konať v nedeľu 16.3.2014 o 15.00 hod v KD v Novej Bošáci. Stretnutie sa bude konať z podnetu záujmu rodičov o zachovanie vzdelávania na II.stupni v našej ZŠ.

Novinky

Informácie pre návštevníkov

25.01.2011 05:47
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Novinky

Informácie pre návštevníkov

25.01.2011 05:47
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Vážení spoluobčania
Dňa 15.novembra sa budú konať komunálne voľby.Kandidátna listina na starostu obce je TU a Kandidátna listina na  poslancov Obecného zastupiteľstva je TU.

 

Vážení priatelia, aby naša stránka poskytla aj denne užitočné informácie, dovolil som si zapracovať na toto miesto predpoveď počasia. Verím, že Vám bude táto služba osožná.

Predpoveď počasia