Oznam

          Úradný veterinárny lekár oznamuje občanom, že dňa 23.5.2015 (sobota) bude vykonávať hromadné očkovanie psov proti besnote. Cena vakcinácie je 5,-Eur za jedného psa. Očkovať sa bude v čase:
-Predbošáčka           14:00 hod.
-Šance                    15:00 hod.
-Predpoloma-mlyn    16:15 hod.
-Predpoloma            16:30 hod.

 

Pripomienkovanie

          Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám návrh záverečného účtu obce za rok 2014. Pripomienky prosím zasielať písomne alebo elektronicky na e-mail: nova.bosaca@stonline.sk. Návrh
          Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a ďalšie materiály.

 

 

Oslavy 70. výročia oslobodenia regiónu

          Dňa 5.5. 2015 sa konal pietny akt pri príležitosti 70. výročia oslobodenia našej krajiny a nášho regiónu v Novej Bošáci pri pamätníkoch na miestnom cintoríne a v osade Grúň. Touto cestou úprimne ďakujem spoluorganizátorom akcie mestu Nové Mesto nad Váhom, Oblastnému výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mikroregíónu Bošáčka a za pomoc vojenskému útvaru VÚ 8116 Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, Jednote dôchodcov v Novej Bošáci, DHZ v Novej Bošáci, Základnej škole s materskou školou v Novej Bošáci a folklórrnemu súboru z Novej Bošáce a všetkým občanom, ktorí sa podujatia zúčastnili. Foto v  menu "Podujatia".
                                                                                                                                                                                                  starosta obce                                               
 

Oznam

Milí občania!
Obec Nová Bošáca v spolupráci s družobnou obcou Košíky Vás pozýva na priateľské stretnutie pri príležitosti krstu knihy "Historie obcí Košíky a Nová Bošáca ve fotografii" dňa 23.5.2015 od 15:00 hod. v obci Košíky. Odchod autobusu : 13:30 hod. Predpoloma, 13:40 hod. Predbošáčka spred KD, 13:50 hod. Šance.
 
                                                         
 
                                                         

Oznam

         Dňa 19.4.2015 našu obec neočakávane navštívil pán Ladislav Holub, ktorý si predsavzal, že od roku 2010 do roku 2017 navštívi všetky mestá a obce na Slovensku a cestuje na svojom bicykli. V súčasnej dobe mu chýba do finále cca 800 obcí, ktoré chce so svojím bicyklom zdolať. Prajeme mu veľa šťastných kilometrov. Pozdrav od pána Holuba...
 
                                                            

 

Vážení občania!

          Na základe upozornenia od zmluvnej spoločnosti odoberajúcej z našej obce druh odpadu plasty, vyzývame všetkých občanov, aby správne tento druh odpadu separovali.

PATRÍ:

-         PET  fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),

-         PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.),

-         PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP),

-         LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.),

-         LLD-PE fólie (tzv. streč. fólie).

NEPATRÍ:

-         znečistené plasty,

-         viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov),

-         linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami,

-         stavebný materiál.

          Nesprávne separovaný plastový odpad bude zvyšovať náklady na odvoz a likvidáciu a pri opakovaných nedostatkoch bude nevyhnutné zvyšovať poplatky za odpad od občanov.

Ďakujeme za porozumenie .

Najstaršia občianka Novej Bošáce

          Dňa 16.2.2015 oslávila 103 rokov pani Pavlína Hendrichová z osady Grúň. V mene občanov Novej Bošáce jej zagratulovali členovia ZPOZ a starosta obce. Prajeme jej pevné zdravie a optimizmus, ktorý jej dodáva silu. FOTO

 

Milí občania Novej Bošáce,

radi by sme spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva upravili a doplnili webovú stránku našej obce. Zmeny a doplnenia sa budú dotýkať oblasti informovanosti občanov vo vzťahu k aktivitám obce, plánu akcií v KD, priestoru pre občanov na pripomienkovanie dokumentov a pod. Z uvedeného dôvodu by som Vás touto cestou chcel požiadať o návrhy, námety a pripomienky, ktoré by túto službu pre občanov skvalitnili. Návrhy a podnety prosím zasielajte na e-mail:zucha.jan@gmail.com. 

 

                                                                                                                                              Ján Žucha 

                                                                                                                                              starosta obce

 

Výstava paneniek na Predpolome.

 
V októbri sa uskutočnila výstava porcelánových paneniek v KD Predpoloma.Sestry p.Marta Rydzá ,Mária Vidová a jej dcéra Andrea zbierajú porcelánové panenky. A takéto nádhery majú vo svojich zbierkach.Pohľad na výstavu je TU

 

Kalendár akcií

Obsadenosť Kultúrneho domu

19.01.2015 15:56
24.1.2015            -    obsadené 31.1.2015            -     obsadené             7.2.2015              -  ...

Vážení občania!

V rubrike "Pripomienkovanie" Vám budú predkladané materiály na pripomienkovanie. Vaše konštruktívne pripomienky zasielajte na e-mail: nova.bosaca@stonline.sk

Pripomienkovanie

 Rokovací poriadok -komisie-2015.doc 

štatút 2015.doc 

rokovací poriadok OZ 2015.doc 

Vážení priatelia, aby naša stránka poskytla aj denne užitočné informácie, dovolil som si zapracovať na toto miesto predpoveď počasia. Verím, že Vám bude táto služba osožná.

Predpoveď počasia