Oznam

          Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Novej Bošáci oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 4.3.2015 v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch materskej školy. Podrobnosti nájdete TU.

Oznam

          Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.3.2015 v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod. v lokalite Mravcové a Šance. Podrobnosti o prerušení nájdete TU.

Oznam 

        Obecný úrad v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladná návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy a žiaka školského zariadenia tu. Pripomienky môžete uplatňovať elektronicky na e-mail: nova.bosaca@stonline.sk alebo písomne na adresu Obecného úradu.

 

 

Milí občania Novej Bošáce,

radi by sme spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva upravili a doplnili webovú stránku našej obce. Zmeny a doplnenia sa budú dotýkať oblasti informovanosti občanov vo vzťahu k aktivitám obce, plánu akcií v KD, priestoru pre občanov na pripomienkovanie dokumentov a pod. Z uvedeného dôvodu by som Vás touto cestou chcel požiadať o návrhy, námety a pripomienky, ktoré by túto službu pre občanov skvalitnili. Návrhy a podnety prosím zasielajte na e-mail:zucha.jan@gmail.com. 

 

                                                                                                                                              Ján Žucha 

                                                                                                                                              starosta obce

 

Výstava paneniek na Predpolome.

 
V októbri sa uskutočnila výstava porcelánových paneniek v KD Predpoloma.Sestry p.Marta Rydzá ,Mária Vidová a jej dcéra Andrea zbierajú porcelánové panenky. A takéto nádhery majú vo svojich zbierkach.Pohľad na výstavu je TU

 

Kalendár akcií

Obsadenosť Kultúrneho domu

19.01.2015 15:56
24.1.2015            -    obsadené 31.1.2015            -     obsadené             7.2.2015              -  ...

 

Vážení priatelia, aby naša stránka poskytla aj denne užitočné informácie, dovolil som si zapracovať na toto miesto predpoveď počasia. Verím, že Vám bude táto služba osožná.

Predpoveď počasia