Petícia

Ako starosta obce by som sa stručne vyjadril k jednotlivým bodom petície:
 
  • Obec stagnuje - nulový rozvoj
Väčšina projektov súvisiaca s rozvojom obce je podmienená na schopnosť
obce spolufinancovať jednotlivé projekty. 
Obec Novú Bošácu som prebral vo výstavbe, kde bol mínusový účet a úvery či už na 
samotnú bytovku, ale i čerstvo dokončené rozvody kúrenia biomasy mali odklad na 
na splátky úveru. Skolavdovanie bytovky bolo podmienené novou čističkou, ktorá
nebola v rozpočte bytovky a tri žiadosti na projekty z Eurofondov boli zamietnuté.
Ďalšie problémy so zanedbanou údržbou sa nakopili a museli sme urgentne riešiť
strechy na KD, Škôlke a Domove smútku. Popritom sa riešili cesty, údržba a 
nespočetné množstvo záležitostí.
Keď do obce chceli zainvestovať Trenčiansky športovci a vybudovať na osade Grúň 
penzión, tak domáci aktivisti chodili s petíciou, aby sa nič také v obci nebudovalo,
až sa im to vďaka životnému prostrediu podarilo.
To mohol byť začiatko cestovného ruchu, ktorý vlastní občania zavrhli.
Nakoľko v obci nie sú pracovné príležitosti a je pomerne ďaleko od mesta, tak
sa to odráža i na jej rozvoji. 
Svojou prácou som pripravil podmienky pre budúceho starostu, ktorý sa tejto
problematike bude môcť naplno venovať.
 
  • Neochota riešiť problémy obce a občanov
Toto je téma, ktorá ma nepriamo uráža. Vždy som sa snažil zastupovať obec i 
občanov v akejkoľvek problematike či už medziľudských vzťahoch, alebo
právnych vzťahoch. Pokiaľ je konkrétny prípad, ktorý som bezdôvodne zamietol
som ochotný si to s jednotlivcami vydiskutovať.
 
  • Arogantné správanie voči občanom 
Stretnutie, ktoré som absolvoval po rodičovskom združení v Základnej škole
nespĺňalo náležitosti verejnej schôdze. Nakoľko som z časových dôvodov nemohol
zostať do konca stretnutia, tak som prítomným ešte raz prečítal nariadenie z
ministerstva školstva a musel som Súrne odísť. 
Verejné zastupiteľstvo sa zvoláva podľa odsekov 2 až 6 do § 12 
Slovo útek je výsmech písomného prejavu petície.
  • Nerešpektovanie vôle občanov a dohôd s obecným zastupiteľstvom
Čo sa týka letnej prevádzky škôlky, nesplnili sa podmienky s minimálnym
počtom žiakov a vzhľadom na náklady spojené s dennou prevádzkou sme 
letnú škôlku neotvorili.
Otvorenie ďalšej triedy škôlky sa budeme snažiť zrealizovať tak,
aby v septembri mohli všetci záujemci o škôlku využívať jej
služby.
  • Nedostatočná aktivita pri zisťovaní riešení na záchranu ZŠ
Niekoľkokrát som bol s pani riaditeľkou v Bratislave riešiť záchranu
našej školy. Riešil sa i projekt so zlúčením školy a škôlky, ktorý
stroskotal po prípise ministerstva školstva, že pokiaľ v druhom
stupni nebude minimálne 15 žiakov, tak škole neposkytnú 
financie. Náklady na platy sú cez 100 000 eur, tak ako sme to
mali vyriešiť. Pokiaľ by niekto zo sponzorov zabezpečil finančné
krytie, som tejto problematike stále naklonený.
 
  • Nedôsledný výber daní
Podarilo sa nám stabilizovať finančnú situáciu obce. Pri výbere daní
za pôdu, kde je viacero majiteľov, je výber daní v súčasnosti problém.
Ďalšie výpadky máme pri čiernych stavbách a nepriznaných zastavaných
priestorov. Budeme vyžadovať nové spísanie a vymeranie stavieb, tak
by som obyvateľov poprosil, aby potom sprístupnili obhliadku stavebných
komisií.
 
  • Nedostatočné zverejňovanie informácií
Obec zverejňuje všetky zmluvy a faktúry podľa zákona. 
Zasadnutie zastupiteľstva sú verejné a uverejňuje sa i zápisnica.
Pokiaľ viete o nejakom konkrétnom nedostatku, bude vďačný
za prípadnú informáciu.
 
 
                                                          Pekný deň
                                                                Ján Jurika