Na tomto mieste nájdete objednávky, zmluvy a faktúry, zverejňované v zmysle

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

pre viac informácií, kliknite prosím TU .

Doklady sú organizované do stránok

s názvami: Archív  2010, Archív 2011, Archív 2012, ...

kde v rámci stránky nájdete: 

časť Zmluvy, časť Faktúry a časť Objednávky.

 

Pokiaľ máte potrebu získať informáciu, ktorá sa týka obce a nie je na týchto stránkach, môžete použiť nasledujúci formulár a vyžiadať si zverejnenie informácie individuálne.

Formulár si môžete stiahnuť TU.

Riadne vyplnený formulár duručte na obecný úrad a nechajte si potvtrdiť dátum a čas evidencie.

Povinná osoba ( v tomto prípade obec ) musí v zákonnej lehote reagovať a zverejniť požadovanú informáciu požadovaným spôsobom v zmysle vyššie uvedených informácií.