Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Čo všetko nachádzame v plastoch !

  • img_1446
  • img_1448
  • img_1462
  • img_1463
  • img_1464
  • img_1465
  • img_1078
  • img_1080
  • img_2433
  • img_0218

Turistika "Okolo Bošáckej doliny"

Pozvánka na turistiku

               V sobotu dňa 04. júla 2020 sa uskutoční  3. ročník diaľkového pochodu Okolo Bošáckej doliny. Pre turistov je pripravených 6 rôznych variant zaujímavých trás v dĺžke 10 km, 20 km, 30 km, 44 km, 47 km a 50 km so spoločným  štartom aj  cieľom  na futbalovom ihrisku v Bošáci  pri Bare Tornádo.

10 km trasa: Bošáca-Trenč. Bohuslavice-Haluzice-Bošáca, celkové prevýšenie 160 m.

20 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová - Zem. Podhradie-Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie 550 m.

30 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Španie - Nová Bošáca -Horné Kameničné – Dorotkovci - Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie je 890 m.

44 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Kykula - Mikulčin Vrch - Veľký Lopeník - Nová Bošáca - Horné Kameničné  -Dorotkovci – Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie, 1850 m.

47 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Kykula -  Mikulčin Vrch - Veľký Lopeník - Staré díly - Janáčkova kyselka - Nová hora CZ – Nová hora SK - Horné Kameničné - Dorotkovci – Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie je 1900 m.

50 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Kykula - Mikulčin Vrch - Studený vrch - Březová  u Křížku - Nová hora CZ - Nová hora SK - Horné Kameničné – Dorotkovci – Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie je 1543 m.

            Všetky varianty vedú v celej svojej dĺžke po značených turistických, turisticko-náučných chodníkoch a po miestnom značení, čo je veľké plus pre dobrú orientáciu turistov na jednotlivých trasách,  sú to tzv. hrebeňovky s nádhernými výhľadmi do širokého okolia krásnej bielokarpatskej prírody, 50 km trasa vedie v dĺžke 18 km aj cez územie  susednej Moravy a dokonale obchádza celú Bošácku dolinu a hraničnú kótu Veľký Lopeník  911 m n.m. s 22 m vysokou rozhľadňou, taktiež aj 44 a 47 km trasy vedú sčasti  územím  Moravy, odmenou pre turistov absolvujúcich tieto dve trasy  budú výhľady z rozhľadne na Veľkom Lopeníku.

            Na všetkých trasách sú možnosti občerstvenia v pohostinských zariadeniach a v cieli v Bare Tornádo, no aj tak je potrebné zobrať si so sebou na dlhšie trasy  nápoje a jedlo. Na štarte medzi 6:00 hod. a 8:00 hod. obdrží každý účastník  od organizátora  propozície s mapou a v cieli  účastnícky list s pečiatkou organizátora. Záujemci si môžu zakúpiť  aj zaujímavé tričká.

                                                               Tešíme sa na Vašu účasť, ZO Mikroregión Bošáčka    

 

Informácia o odpadoch za rok 2019!

 Vážení občania!

          Opätovne Vás dôrazne žiadame, aby ste zodpovedne odpad triedili a kompostovali podľa návodov. V súčasnej dobe zvoz vytriedených odpadov a tzv. dotrieďovanie vykonávajú pracovníci OcÚ, čo im zaberá veľa času. Napr. plasty dotrieďujeme na ďalších šesť komodít. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz odkladania odpadov na chodník pred prevádzkový dvor. Odpady je možné odkladať do vlastných nádob na komunálny odpad, do 1100 l čiernych nádov na komunálny odpad vedľa KD, triedený odpad je možné odkladať každý  prvý pondelok a útorok v mesiaci pred dom a ostatné odpady nahláste na OcÚ a dohodneme postup. 

Čítať ďalej...

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a

zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Čítať ďalej...

GDPR a ochrana osobných údajov

Vážený občan,

                   Dňa 25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov,  preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítať ďalej...

Zber odpadkov v našej obci

Tento rok sme opakovane privítali jar zberom odpadkov po našej obci. Dňa 30.3.2019 sa konalo jarné upratovanie – zber odpadkov po obci, ktorého sa zúčastnilo cca 35 občanov a „občiankov“. Všetkým zúčastneným v mene našej obce ĎAKUJEME. Svojou nezištnou pomocou nielen každoročne čistíme obec od odpadkov, ale veríme, že motivujeme ďalších našich občanov, chalupárov a turistov k zodpovednému prístupu k prírode. A možno sa aj budú hanbiť pri pohľade na malé detičky zbierajúce odpadky po nich...

Čítať ďalej...

Separovanie odpadu

Prečo triediť odpad

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov.

Čítať ďalej...

Internetový poskytovateľ CNS-net

Nový internetový poskytovateľ v našej obci

 

Našu obec postupne pokrýva bezdrôtovým signálom nový poskytovateľ internetového pripojenia CNS-net.

V ponuke nižšie môžete vidieť jeho ponuku rôznych rýchlostí internetového pripojenia.

internet CNS net ponuka

SMS rozhlas

Vážení spoluobčania,

opäť máte možnosť dostávať správy z miestneho rozhlasu formou krátkych správ na Váš mobilný telefón. Aktuálne funguje viacero možností ako ich príjamať či už prostredníctvom aplikácii ako sú Whatsapp, Messenger, Viber a iné, alebo klasickou formou SMS pre staršie mobilné telefóny.

Po kliknutí na https://www.smsspravodaj.sk/ budete presmerovaní na stránku, kde je možné sa zaregistrovať pre príjamnie týchto správ, prípadne sa stačí zastaviť počas úradných hodín na našom obecnom úrade, kde Vám pracovníčky pomôžu s registráciou Vášho telefónneho čísla.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech