Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

aktuality

správy s dočasnou platnosťou

Oznámenie

Na základe uznesenia č. 223/2022 obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schválilo organizačnú zmenu v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Nová Bošáca podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov § 29, ods. 3 písm. b) na základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky - neplnoorganizovanú základnú školu 1. - 4. ročník ku dňu 01.09.2022.

Odôvodnenie:

Účtovníčka rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Nová Bošáca informovala na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci prítomných o finančnej situácii školy. Finančná analýza preukázala potrebu dofinancovania školy vo výške min. 7 000,00 EUR/mesačne. Na základe takto zistených skutočností s poukázaním na výrazne nízky počet detí (cca 59) nie je možné financovať z rozpočtu obce vzhľadom na celkový rozpočet a rozpočtové pravidlá. Zásadný význam má výška pomoci od štátu v rámci dohodovacieho konania. Starosta obce vyjadril názor, že pre obecné zastupiteľstvo a vedenie obce je to veľmi ťažké rozhodovanie, ale normatívny spôsob financovania školy si vyžaduje min. 150 žiakov pre stabilné financovanie. Po zhodnotení situácie a diskusii starosta obce navrhol organizačnú zmenu v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Nová Bošáca podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov § 29, ods. 3 písm. b) na základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky - neplnoorganizovanú základnú školu 1. - 4. ročník. Vec prekonzultoval so Školským úradom Trenčin, Štátnou školskou inšpekciou a MŠVVaŠ SR.

Propagácia Bošáckej doliny žiakmi základnej školy

Tento týždeň pani učiteľka anglického jazyka PaedDr. Zuzana Polláková udelila pochvalu žiakom za peknú prácu pri vytvorení propagačného materiálu obce Nová Bošáca. Na tomto projekte pracovali títo žiaci: Katka Beňová a Anetka Kročilová z ôsmej triedy, Karolínka Stachová, Lucka Hargašová a Alex Čačko zo šiestej triedy, Janka Kostelanová, Ondrej Kostelan, Dominika Žaťková, Martin Kukuča a Natália Morongová z piatej triedy. Každý žiak písal v slovenskom aj anglickom jazyku o určitej časti dediny Nová Bošáca - Veľký Lopeník, Haluzická tiesňava, Hájnica - vyhliadková veža, Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí, Kamenná škola, Socha vojaka. Dúfame, že sa táto práca bude páčiť aj ostatným a prispeje k rozvoju a šíreniu dobrého mena tejto obce.

Mobilný rozhlas v obci Nová Bošáca

Vážení občania, v rámci modernizácie komunikácie s vami sme zaviedli systém pre tzv. SMART komunikáciu - Mobilný Rozhlas. Vďaka tomuto systému vám budú chodiť tie najdôležitejšie informácie z našej samosprávy doručené priamo do vašho telefónu a nič vám tak neunikne, nech budete kdekoľvek.

Registrovať sa              Mobilný rozhlas - Nová Bošáca

Čo vám Mobilný Rozhlas prinesie?

  • Informácie priamo do vášho telefónu (SMS, e-maily, správy do mobilnej aplikácie)
  • Informácie o výpadkoch energií, kultúre, ale aj stratených zvierat a ľudí
  • Systém je vhodný i pre seniorov a slabozrakých občanov!
  • Pomáha riešiť černé skládky a závady
  • Možnosť zapojenia a spätnej väzby cez ankety

 

 

Prečo a ako sa zaregistrovať?

Pri registrácií si môžete nastaviť presne typ informácií, ktoré vás zaujímajú a tiež ulicu či ulice, kde bývate, kde bývajú vaši rodičia alebo máte sídlo spoločnosti.

Dozviete sa tak napríklad včas o výpadkoch energií, poplatkoch, havárie vody alebo kulturných udalostiach.

Zaregistrujte sa a nezmeškáte dôležité informácie, ktoré vám zjednodušia život. Služba je zdarma!

Registrovať sa môžete tiež priamo na našom úrade - radi vám pomôžeme.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť