Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Obecné zastupiteľstvo 15.7.2022

 P O Z V Á N K A

 

 

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca, ktoré sa bude konať dňa 15.7.2022, piatok o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Program rokovania:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  2. kontrola uznesení,
  3. určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre nasledujúce volebne obdobie 2022-2026 a rozsahu výkonu funkcie starostu obce,
  4. rôzne,
  5. záver.

  Ing. Ján ŽUCHA

     starosta obce

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť