Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Oznámenie o čistení hraničného pruhu na slovensko-českej štátnej hranici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnyc hraníc). Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa SSI SK s.r.o. predbežne do 31.07.2021 v prihraničných obciach. Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech