Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Oznámenie o predaji budovy pošty v obci Nová Bošáca

Vec: Oznámenie o predaji budovy pošty v obci Nová Bošáca

Na základe oznámenia o možnosti predaja budovy pošty v obci Nová Bošáca, súp. č. 77, par. č. 8035/7 uvádzame nasledovné:

Obec Nová Bošáca vykonáva úlohy samosprávy v súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť a všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec je pri výkone samosprávy povinná rešpektovať ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je určenie majetkového postavenia a hospodárenie s majetkom obcí.  

Záujmom obce je zachovanie služieb Slovenskej pošty a.s. v obci Nová Bošáca. Z uvedeného dôvodu Vás touto cestou informujeme, že vedenie obce má predbežne záujem odkúpiť nehnuteľnosť – budovu pošty súp. č. 77 v obci Nová Bošáca s príslušenstvom uvedeným v prílohe. Vzhľadom na uvedené právne normy a postupy nadobúdania nehnuteľnosti do majetku obce konštatujeme, že na prevod vlastníctva nehnuteľnosti sa vyžaduje schválenie obecným zastupiteľstvom osobitným režimom. Nakoľko oznámenie o odpredaji neobsahovalo informáciu o rozsahu vyžadovaného vecného bremena spočívajúce v nájomnej zmluve, žiadame o predloženie návrhu nájomnej zmluvy. Informácia o nájme je nevyhnutná pre rozhodnutie obecného zastupiteľstva.

Máme za to, že dôležitým faktorom pre prevod nehnuteľnosti je skutočnosť, že Slovenská pošta a. s. doposiaľ užívala bezplatne pitnú vodu a kanalizáciu viac ako 30 rokov. V minulosti sme túto skutočnosť konzultovali, pričom ste poukázali na to, že obec nie je oprávnená účtovať vodné a stočné a odmietli ste rokovať o platbe.  Konštatujeme, že to neoprávňuje Slovenskú poštu bezplatne využívať služby vodné a stočné. Tento stav sme zachovali pre zachovanie služieb pošty.

Vážená pani riaditeľka Ing. Iveta Vrbíková,

vážime si ponuku prevodu vlastníctva budovy pošty na obec a týmto deklarujeme záujem. Vzhľadom na uvedené skutočnosti úctivo žiadame o rokovanie o podmienkach možného prevodu.  

S úctou

    

       Ing. Ján ŽUCHA, MBA

               starosta obce

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť