Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

PaedDr. Pavel Kravarčík

„Zosnulý p. Kravarčík pôsobil v Novej Bošáci prevažnú časť svojho života... Ako pedagóg, od roku 1973, ako predseda Miestneho národného výboru, neskôr starosta obce až do roku 1998. 25 rokov života spravoval veci verejné v našej obci. Realizoval investičné zámery, staval budovy, riadil obecný úrad, niektorí z nás si pamätajú, že popri svojej funkcii aj učil na miestnej Základnej škole, publikoval knihy týkajúce sa histórie obce a ľudových tradícií, výrazne sa zaslúžil o zachovávanie folklóru, ľudových tradícií, piesní a tancov. Jeho život, zásluhy a úspechy som vyjadril v jednej vete. Napriek tomu jeho profesijný život je veľmi pestrý, bohatý a spoločnosti nadmieru prospešný. Ale žil skromne a pokorne.

„Zosnulý p. Kravarčík pôsobil v Novej Bošáci prevažnú časť svojho života... Ako pedagóg, od roku 1973, ako predseda Miestneho národného výboru, neskôr starosta obce až do roku 1998. 25 rokov života spravoval veci verejné v našej obci. Realizoval investičné zámery, staval budovy, riadil obecný úrad, niektorí z nás si pamätajú, že popri svojej funkcii aj učil na miestnej Základnej škole, publikoval knihy týkajúce sa histórie obce a ľudových tradícií, výrazne sa zaslúžil o zachovávanie folklóru, ľudových tradícií, piesní a tancov. Jeho život, zásluhy a úspechy som vyjadril v jednej vete. Napriek tomu jeho profesijný život je veľmi pestrý, bohatý a spoločnosti nadmieru prospešný. Ale žil skromne a pokorne.

Po zhliadnutí na informačnú tabuľu o predstaviteľoch našej obce od jej vzniku, zistíme, že PaedDr. Kravarčík pôsobil 25 rokov vo vedení našej obce. Je najdlhšie slúžiacim starostom. Svojou prácou a zanietením sa zaradil medzi osobnosti obce spolu so zakladateľmi a poverencami, ktorí sa zaslúžili o jej vznik.

Po mojom nástupe do funkcie starostu obce ma p. Kravarčík navštívil, pogratuloval mi a jedným dychom mi predostrel svoje myšlienky týkajúce sa  správy obce, plánov do budúcnosti. V jeho očiach som videl záujem o rozvoj obce, napriek vysokému veku usporiadané myšlienky. Dokazuje to jeho publikačná činnosť po ukončení pôsobenia na obecnom úrade, ktorých výsledkom sú hodnotné knihy o obci a tradíciách. Navštevoval som p. Kravarčíka a vždy ma prekvapil aktuálnou otázkou týkajúcou sa obce. V mojich očiach bol veľkou autoritou. Aj minulý týždeň som ho navštívil. Napriek jeho zdravotnému stavu som v jeho očiach videl chuť žiť a niečo dokázať a smútok, že jeho dni na tomto svete sa blížia ku koncu.   

Ospravedlňujem sa, ak som niektoré jeho úspechy a prednosti nespomenul. Jeho život bol prospešný pre blízkych, obec a celú spoločnosť.

Medzi ľuďmi je rozšírená jedna rozprávka, podľa ktorej sa vybral Slovák za pánom Bohom a posťažoval sa mu, že všetkým nadelil krajiny, ale na neho akosi pozabudol. Pán Boh zosmutnel, ale po chvíľke sa mu tvár rozjasnila: „Mám tu ešte jeden kúsok zeme. Pôvodne som si ho chcel nechať pre seba, aby som mal kde oddychovať, ale dám ti ho...“ A dal mu Slovensko. Je to úryvok z jeho publikácie o Ľudových tradíciách, piesňach a tancoch z Novej Bošáce. Myslím, že touto myšlienkou a celým obsahom autor, náš p. Kravarčík poukázal na vzťah ku svojej krajine, spoločnosti aj obci.

So smútkom v srdci, veľkou úctou a poďakovaním sa lúčime pracovníci obecného úradu a všetci občania Novej Bošáce so zosnulým p. Kravačíkom, ktorý sa dožil 89 rokov.

Keď odchádza človek s dobrým srdcom, ktorý sa vedel v úcte a obdive skláňať pred veľkými prírodnými zákonmi života a smrti, nebolo by dôstojné v mene jeho pamiatky zahaľovať slová lúčenia smútkom.

Najkrajší príbeh si ako autor kníh p. Kravarčík napísal sám celým svojím životom hodným vyznamenania. Vďaka Vám za všetko, čo ste pre nás a pre tento kraj urobili, odpočívajte v pokoji v našej rodnej zemi. Vašu pamiatku si zachováme navždy.“ - starosta obce Nová Bošáca Ing. Ján Žucha

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech