Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Plán udržateľnej mobility TSK

Trenčiansky samosprávny kraj  predkladá správu o hodnotení a návrhu strategického dokumentu, do ktorého možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech