Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Separovanie odpadu

Prečo triediť odpad

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov.

Separovaním odpadu získate minimálne dobrý pocit z dobre vykonanej práce, zlepšenie budúcnosti pre svoje deti či čistejšie a zdravšie

logo recyklovanie

životné prostredie. Ľudia na celej Zemi by sa mali snažiť o čo najmenšie vytváranie odpadu. Príkladom nám idú aj zahraničné krajiny, pokým priemerný Slovák použije za rok 466 igelitových tašiek, priemerný Dán iba 4 tašky.

 

 Ako separovať?

Separovať sa dá veľmi jednoducho tým, že odpad pretriedite a vhodíte do príslušných vriec, alebo ho môžete vhodiť priamo do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci a pravidelne sa vyvážajú. Odpad sa potom odvezie a dá sa opäť spracovať na výrobu iných produktov. Ak uvidíte čiernu skládku odpadu, prosíme vás o jej nahlásenie na obecný úrad.

Čo sa ďalej deje so separovaným odpadom

recyklovanie

V Novej Bošáci sa o odvoz separovaného odpadu stará firma Marius Pedersen, ktorá ho potom ďalej spracováva a predáva iným firmám na spracovanie, teda odpad sa stáva tovarom. Z PET fliaš sa napríklad vyrábajú vlákna na výrobu kobercov či oblečenia. Z fólií, vreciek alebo tašiek môžu byť opäť fólie. Z tvrdých obalov (od krémov, gélov a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa nedajú inak využiť sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo alternatívneho paliva.

Skládkovanie odpadov je až tá úplne najposlednejšia možnosť. Aby sme skládkovaniu predišli, všetci by sme sa mali usilovať v prvom rade 

o predchádzanie tomu, aby vôbec nejaký odpad vznikal. Ak vznikne, mali by sme ho pripraviť na ďalšie spracovanie (odovzdávať ho čistý, bez zvyškov jedla), firmy ho potom zrecyklujú a vyrobia z neho nové výrobky. Ten, ktorý sa nedá zrecyklovať, využije sa inak (napríklad na energetické účely). Až potom prichádza na rad zneškodňovanie odpadu, aj v podobe skládkovania.

 

Skvelé výsledky

V roku 2017 sa v Novej Bošáci podarilo vytriediť o 12 ton odpadu viac ako predošlý rok. Ak sa zapojí do separovania viac obyvateľov, môžeme dosiahnuť ešte oveľa lepšie výsledky. Preto myslite ekologickejšie a zaistite si čistejšie a zdravšie životné prostredie.

 

 

strom

Tipy k vytváraniu menšieho množstva odpadu:

 

 • používajte látkové tašky namiesto jednorazových igelitových tašiek
 • používajte jednu fľašu na vodu viac krát (u nás máme kvalitnú vodu a piť môžete aj vodu z vodovodu alebo zo studní, domáce šťavy, čaje a pod.)
 • uprednostňujte výrobky v sklenom obale, niektoré štúdie dokonca tvrdia, že plastové fľaše vypúšťajú škodlivé látky, aj preto by sme sa im mali vyhýbať
 • pri nákupe v supermarkete uprednostnite sklenený či papierový obal pred plastovým a plastový recyklovateľný obal pred obalom z nerecyklovateľných materiálov
 • zeleninu, ovocie a pečivo v supermarkete si môžete nakladať do svojich vlastných plátenných alebo plastových vreciek
 • kupovať si môžete aj čapovanú drogériu a kozmetiku, alebo vyrobenú v papierovom kompostovateľnom obale (napríklad deodoranty sa okrem plastových nádobiek vyrábajú aj v tvrdých papierových)
 • namiesto papierových utierok môžete použiť hubky a látkové utierky
 • ak nečítate reklamné letáky, ktoré vám chodia do schránky, môžete si na ňu nalepiť oznam, že si ich neprajete
 • nepoužívajte jednorazové plastové poháre, taniere, príbory či prenosné obaly na jedlo, vytvárate tým viac odpadu (vo Francúzsku sú napríklad zakázané jednorazové plastové riady)
 • to isté platí aj pre iné jednorazové produkty ako žiletky, vlhčené obrúsky, vreckovky, potravinárske fólie, vrecká na ľad a iné, ktoré sa dajú nahradiť trvácnejšími produktami
 • ak si chcete dať nejaké jedlo v reštaurácií zabaliť, vezmite si nádobku z domu
 • aj používate určité plasty, pred triedením by sa mali krčiť, aby sa ich objem zmenšil na minimum

 

ČO KAM PATRÍ? JE TO JEDNODUCHÉ

Plasty (žlté vrecia)plast

Patrí sem: stlačené fľaše od nápojov, rastlinných olejov, číre a farebné fólie, tašky, vrecká, obaly a fľašky od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové vrecká od mlieka, prepravky z fliaš, obaly zo sladkostí, tégliky z jogurtov, polystyrén, penový polystyrén, poháriky z automatov, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná, plastový nábytok, hračky a pod.

Nepatrí sem: znečistené plasty i polystyrén chemikáliami, zvyškami jedál a biologickým odpadom, viacvrstvové obaly, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

sklo

 

Sklo (priehľadné vrecia)

Patrí sem: neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov, potravín, sklenené črepy a pod.

Nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, tabuľové sklo, sklo s obsahom chemických látok a pod.

 

 

Kovy (čierne vrecia)kov

Patrí sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, klince, sponky, spinky, staré kľúče, zámky.

Nepatrí sem: hrubo znečistené kovy zvyškami jedla, farieb a rôznych chemických látok.

 

tetrapack

 

Tetrapaky (oranžové vrecia)

Patrí sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

Nepatrí sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

 

recycle 01

 

Iné odpady

Batérie, akumulátory, elektroodpad, nebezpečné látky a jedlé oleje sa v našej obci zbierajú samostatne pár krát do roka. Termíny sú vopred ohlásené. Bioodpad (ako tráva, lístie, konáre, seno, hobliny a pod.) môžu občania kompostovať na svojej záhrade.

 

recycle 02

 

Komunálny odpad

Do bežných nádob na komunálny odpad patria všetky ostatné odpady, ktoré sa neseparujú.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť