Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Informácia o odpadoch za rok 2019!

 Vážení občania!

          Opätovne Vás dôrazne žiadame, aby ste zodpovedne odpad triedili a kompostovali podľa návodov. V súčasnej dobe zvoz vytriedených odpadov a tzv. dotrieďovanie vykonávajú pracovníci OcÚ, čo im zaberá veľa času. Napr. plasty dotrieďujeme na ďalších šesť komodít. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz odkladania odpadov na chodník pred prevádzkový dvor. Odpady je možné odkladať do vlastných nádob na komunálny odpad, do 1100 l čiernych nádov na komunálny odpad vedľa KD, triedený odpad je možné odkladať každý  prvý pondelok a útorok v mesiaci pred dom a ostatné odpady nahláste na OcÚ a dohodneme postup. 

 

          Zodpovedným prístupom väčšiny obyvateľov a majiteľov nehnuteľností a systematickým dotrieďovaním zamestnancov OcÚ konštatujeme, že na základe výpočtov presne zistených ukazovateľov o zbere odpadov a triedení, sme dosiahli percento vytriedenosti vo výške 58,54 % a teda v uvedenej oblasti sme výrazne prekročili limit. 

          Podrobnú analýzu odpadov si môžete stiahnuť nižšie.

 

 

Na stiahnutie

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech