Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Výzva na zaplatenie

Výzva na zaplatenie:
V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2023 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Touto cestou Vás v y z ý v a m e, ak ste doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 neuhradili, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 19.12.2023 zaplatením:
- hotovosti do pokladne Obecného úradu,
- platba kartou - prostredníctvom platobného terminálu
- alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí, a tak sa vyhli prípadným sankciám.
Zároveň pripomíname povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára 2024.
Priznanie podávate ak ste v priebehu roka 2023 kúpili alebo predali pozemok alebo dom, začali stavbu, skolaudovali stavbu, stali ste sa nájomcom alebo užívateľom, zdedili pozemok alebo dom, zbúrali dom, zmenili charakter pozemku alebo vydražili pozemok alebo dom.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť