Informácie o výsadbe rýchlorastúcich drevín v k. ú. Nová Bošáca, CHKO Biele Karpaty

 

Naša obec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a vzhľadom k tomu aj štátna ochrana prírody reguluje možnosti výsadby rôznych druhov drevín v tejto lokalite. biele karpaty znak

Keďže sa v našej obci vyskytla výsadba drevín (Paulownia), ktoré nie sú povolené upozorňujeme občanov, aby sa vyhli ich výsadbe ako aj ďaľším druhom drevín, ktoré nie su povolené.

drevina paulovnia 01drevina paulovnia 02

 

Výsadbou nepovolených druhov drevín je možné udeliť pokutu!

 

 Prikladáme nekoľko informácii k pestovaniu rôznych druhov rastín:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-138#prilohy

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-342#prilohy

http://www.sopsr.sk/files/24_2003_vyhlaska_OPaK_od_01_01_2015.pdf

Rozhodnutie v prípade pestovania Paulownie na Slovensku 

 

JoomSpirit