Emília Adámková 99. narodeniny

 

 Počas návštevy jubilantov sme navštívili našu najstaršiu občianku Emíliu Adámkovú z osady Predpoloma pri jej obdivuhodnom jubileu. Pani Adámková sa narodila pred 99 rokmi a za Zbor pre občianske záležitosti - Človek človeku, pracovníkov Obecného úradu a celej obce Nová Bošáca jej želáme ďalšie roky prežité v zdraví a v kruhu rodiny a zároveň sa tešíme na okrúhlu 100-ku.

Adamkova 99 01 Adamkova 99 02

 

 

JoomSpirit