Fotografie z histórie budovania a života v obci Nová bošáca

 

Fotografie ukazujú výstavbu cesty na osadu Grúň v roku 1952 (spoznali sme tu: Žucha Ján - poštár, Kukuča Vít, Kukuča Michal, Kukuča Ján - šuster) a fotografiu niekdajšej školy, ktorá stála v miestach dnešného rímsko-katolíckeho kostola.

 

 

JoomSpirit