Čierne skládky

 

POZOR - likvidácia čiernych skládok sa vykonáva z financií občanov, ktoré mohli byť využité efektívnejšie. 

Odpady separujte a vhadzujte do nádob na to určených!

 

 Čierna skládka v lokalite Lobíčka

 

Čierna skládka pri futbalovom ihrisku

 

Čierna skládka stavebného odpadu v časti Predpoloma smerom ku kamennej škole

JoomSpirit