Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Odpady-úvod

 

Vážení občania !

     Triedený zber odpadov je jednou z podstatných pilierov moderného integrovaného odpadového hospodárstva, ktorého cieľom je dosiahnutie efektívnym spôsobom zníženie množstva komunálneho odpadu až o 40-60%.

Prečo separovať odpad:ekologia1

  • výrazné zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku,
  • zníženie nákladov na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku,
  • šetrenie surovín, ktoré môžu byť ďalej využité,
  • prispievame tak k čistému životnému prostrediu,
  • netriedením odpadov nesplníme merateľné hodnoty podľa nového zákona o odpadoch a budeme nútení platiť viac na poplatkoch za odpady.

     Nový zákon o odpadoch zavádza princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Vytvorené organizácie zodpovednosti výrobcov budú zabezpečovať preplácanie odvozu a likvidácie triedeného odpadu, ale len za predpokladu, že samosprávy (mestá a obce) budú napĺňať stanovené kvóty, ktoré sa budú zvyšovať až do roku 2020 a budú zodpovedne triediť. V prípade, že vymedzené odpadové komodity budú obsahovať aj iný materiál, bude obec povinná takýto odpad preplácať. Obec v súlade s platnou legislatívou bude povinná takého finančné navýšenia riešiť formou zvýšenia poplatkov pre občanov. Samozrejme sa nejedná len o finančnú stránku, ale aj o prostredie v našej obci s pohľadu životného prostredia a estetiky. Problémom v odpadovom hospodárstve sú aj vytvárajúce sa čierne skládky. Povinnosťou obce je likvidovať tieto skládky, čo bude mať zase značný vplyv na poplatky za odpad. Preto budeme priebežne predkladať fotografie z čiernych skládok aj s lokalizáciou s cieľom upozorniť na nebezpečný fenomén a motivovať občanov ku vzájomnej kontrole.

Upozorňujeme občanov, že povinnosťou obce je viesť priestupkové konanie proti občanovi, ktorý sa dopustí priestupku v oblasti nakladania s odpadmi.

 

Nakladanie s odpadmi (VZN č. 6/2015)

     Zmesový komunálny odpad sa ukladá do smetnej nádoby, ktorá je vyvážaná odpadovou spoločnosťou jeden krát za dva týždne. V prípade neprístupných lokalít sa ukladá zmesový komunálny odpad do igelitových vriec pred objektom v prvé dva dni v mesiaci, kedy sa pracovníkmi Obecného úradu vykonáva zvoz. Termíny viď Kalendár.

     Občan je povinný PET fľaše umiestňovať samostatne do igelitového vreca, ktoré uloží pred objektom v prvé dva dni v mesiaci, kedy sa pracovníkmi Obecného úradu vykonáva zvoz. Drobné stavebné odpady sa zvážajú na zberné miesto v centre obce.

     V krátkej dobe budú po katastri obce umiestňované kontajnery na triedený odpad, ktoré budú farebne rozlíšené s návodom, ako triediť. Zároveň v prípade úspešnosti predloženého projektu občania si budú môcť prevziať zdarma vrecia na triedený odpad a budú môcť triediť priamo v domácnosti. O uvedených zmenách budú občania včas a v dostatočnej miere informovaní.

Je potrebné si uvedomiť individuálnu, ale aj kolektívnu zodpovednosť, pristupovať k okoliu zodpovedne a tým sa chovať k prírode čo najšetrnejšie.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť