Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Odpady - hospodárenie

Množstvo odpadov vyprodukovaných v našej obci za určité obdobie

 

ODPAD      
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papier 0 0 7,23 4,31 7,99 7,86 12,02
Sklo 15,66 13,66 24,84 21,12 21,74 33,53 45,04
Tetra pack           0,349 1,04
Textil 0,3 1,2 1,1   2,3 0,606 1,84
Elektroodpad 3,12 2,29 4,64 1,965 4,13 4,49 8,34
Jedlé oleje 0,01 0,063 0,14 0 0,108 0,47 0,15
Farby 0 0 0 0 0 0,3 0,8
Plasty 10,21 14,37 10,44 15,38 21,56 28,58 34,61
Kovy           46,608 127,01
Pneumatiky             2,98
Zmesový komunalny odpad (popolnice) 132,22 138,96 130,63 124,41 116,52 132,27 131,46
Objemový odpad (kontajnery) 30,67 36,79 56,63 47,51 29,6 33,26 31,07
              0
Celkové príjmy 18264 19910 19604 18329 20939 21418 23585
Celkové náklady 18634 19619 20646 19730 20965 21305 20951

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech