Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

GDPR a ochrana osobných údajov

Vážený občan,

                   Dňa 25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov,  preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia o odpadoch za rok 2019!

 Vážení občania!

          Opätovne Vás dôrazne žiadame, aby ste zodpovedne odpad triedili a kompostovali podľa návodov. V súčasnej dobe zvoz vytriedených odpadov a tzv. dotrieďovanie vykonávajú pracovníci OcÚ, čo im zaberá veľa času. Napr. plasty dotrieďujeme na ďalších šesť komodít. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz odkladania odpadov na chodník pred prevádzkový dvor. Odpady je možné odkladať do vlastných nádob na komunálny odpad, do 1100 l čiernych nádov na komunálny odpad vedľa KD, triedený odpad je možné odkladať každý  prvý pondelok a útorok v mesiaci pred dom a ostatné odpady nahláste na OcÚ a dohodneme postup. 

Internetový poskytovateľ CNS-net

Nový internetový poskytovateľ v našej obci

 

Našu obec postupne pokrýva bezdrôtovým signálom nový poskytovateľ internetového pripojenia CNS-net.

V ponuke nižšie môžete vidieť jeho ponuku rôznych rýchlostí internetového pripojenia.

internet CNS net ponuka

Nový oficiálny turistický chodník Zabudišová - Kykula

Od 25.04.2021 sa z časti Zabudišová dostanete na Kykulu po novom oficiálnom turistickom chodníku, označenom žltou turistickou značkou. Po odobrení správou CHKO Biele Karpaty vydal štátny orgán ochrany prírody v sídle kraja Okresný úrad Trenčín začiatkom marca 2021 rozhodnutie, ktorým povolil vytvorenie oficiálneho turistického chodníka žltej farby, čím sa v konečnom dôsledku prepojila Rolincová cez existujúcu turistickú značku so Zemianskym Podhradím, Zabudišovou a nakoniec až s Kykulou na hranici s Moravou, kadiaľ vedie významná červená turistická značka Cesta hrdinov SNP Dukla-Bratislava. Finančné krytie výstavby tohto chodníka zabezpečilo ZO Mikroregión Bošáčka. Všetky trasy diaľkového turistického pochodu Okolo Bošáckej doliny sú týmto vyznačené oficiálnymi turistickými značkami. Nový oficiálny turistický chodník bol vybudovaný zásluhou bratov Struhárovcov z časti Zabudišová a za významnej pomoci Adama a Ľubomíra Kubovcov. Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech