Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Separovanie odpadu

Prečo triediť odpad

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov.

SMS rozhlas

Vážení spoluobčania,

opäť máte možnosť dostávať správy z miestneho rozhlasu formou krátkych správ na Váš mobilný telefón. Aktuálne funguje viacero možností ako ich príjamať či už prostredníctvom aplikácii ako sú Whatsapp, Messenger, Viber a iné, alebo klasickou formou SMS pre staršie mobilné telefóny.

Po kliknutí na https://www.smsspravodaj.sk/ budete presmerovaní na stránku, kde je možné sa zaregistrovať pre príjamnie týchto správ, prípadne sa stačí zastaviť počas úradných hodín na našom obecnom úrade, kde Vám pracovníčky pomôžu s registráciou Vášho telefónneho čísla.

Viete, čo sa stane s vytriedeným papierom?

Milí občania!

Vieme, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Preto je najlepšou cestou vzdelávanie a motivovanie ľudí, aby odpad triedili správne a množstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali.  Pravidelne vám prinášame rôzne články a plagáty, ktorých cieľom je vás motivovať, aby ste triedili lepšie a viac.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/qany 

 

Ďakujeme zodpovedným občanom a želáme pokojné predvianočné dni...

Testovanie COVID 10.04.2021

Testovanie bude prebiehať v objekte Základnej školy v Novej Bošáci podľa súpisných čísiel nasledovne: 08,00 - 09,00 hod. čísla domov 1 - 80; 09,00 - 10,00 hod. čísla domov 81 - 142; 10,00 - 11,00 hod. čísla domov 143 - 195; 11,00 - 11,45 hod. čísla domov 196 - 272; 12,00 - 13,00 hod. PRESTÁVKA; 13,00 - 14,00 hod. čísla domov 273 - 400; 14,00 - 15,00 hod. čísla domov 401- 505; 15,00 - 16,00 hod. čísla domov 506 - 750; Dôrazne žiadame o dodržanie časového harmonogramu podľa súpisných čísiel.

Výzva na platbu daní a poplatkov

          V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2020 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

       Touto cestou v y z ý v a m e všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2020 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 18.12.2020 zaplatením v hotovosti, platobnou kartou prostredníctvom terminálu v pokladni Obecného úradualebo alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech