Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Cenník služieb platný od 01.04.2020

 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

reklamný oznam

5,-€ za vyhlásenie

 

smútočný oznam

bez poplatku

 

oznam pri životnom alebo inom jubileu

2,-€ za vyhlásenie

 

vyhlásenie pre ambulantný predaj

6,-€ za vyhlásenie

 

vyhlásenie pre obecné organizácie

bez poplatku

 

vyhlásenie pre FO  PO vykonávajúce kontrolnú a preventívnu činnosť

bez poplatku

 
 

 

Kopírovanie, výpisy z tlačiarne

formát A4

0,07,-€

formát A3

0,13,-€

výpis z tlačiarne čiernobiele

0,10,-€

výpis z tlačiarne farebné

0,15,-€

 

Poplatky za užívanie kultúrneho domu č. 79

(záloha 50 % nájomného)

 

bez vykurovania *

s vykurovaním *

svadba občania obce - sobota

80,-€

105,-€

svadba občania obce - ostatné dni

40,-€

65,-€

svadba - sobota

150,-€

200,-€

svadba - ostatné dni

100,-€

150,-€

schôdza (napr. komposesorát, PZ)

25,-€

50,-€

stretnutie spolužiakov, krstiny

25,-€

50,-€

smútočné posedenie

20,-€

40,-€

reklamná alebo predajná akcia

50,-€

100,-€

predajná akcia malého rozsahu

20,-€

40,-€

rodinné oslavy - občania obce

50,-€

75,-€

rodinné oslavy 

100,-€

150,-€

tanečná zábava, ples, stužková

80,-€

105,-€

tanečná zábava alebo ples záujmových združení obce

0,00-€

0,00,-€

* elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

 

Poplatky za  užívanie amfiteátra Španie

amfiteáter Španie občania obce

15,-€/deň

amfiteáter Španie

30,-€/deň

* elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

 

Poplatky za užívanie kultúrneho domu Predpoloma č. 526   

(záloha 50 % nájomného)

rodinné oslavy 

35,-€

rodinné oslavy  - občania obce

20,-€

schôdza (napr. komposesorát, PZ)

15,-€

stretnutie spolužiakov , krstiny

15,-€

svadba - občania obce

35,-€

svadba

55,-€

* elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

 

Prestieranie

do 50 osôb

10,-€

do 100 osôb

17,-€

nad 100 osôb

25,-€

 

Požičovné riadu

do 50 osôb

5,-€

do 100 osôb

10,-€

nad 100 osôb

15,-€

 

Poplatky v dome smútku

 

občan obce *

Ostatní *

prenájom obradnej siene

5,-€

10,-€

reprodukcia hudby

5,-€

5,-€

použitie chladiaceho zariadenia

5,-€/ deň

7,-€/deň

* elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

 

Cintorínske poplatky

prenájom miesta na 5 rokov-jednohrob

7,-€

prenájom miesta na 10 rokov-jednohrob

14,-€

prenájom miesta na 5 rokov-dvojhrob

14,-€

prenájom miesta na 10 rokov-dvojhrob

28,-€

prenájom na 5 rokov-detský hrob

3,50,-€

hrobka na 5 rokov

17,-€

 

Ostatné služby

čistenie odpadov

25,-€/hod.

traktor ( vrátane vodiča)

25,-€/Mh

kosenie krovinorezom, kosačkou

10,-€/hod.

prenájom výsuvného rebríka

5,-€/deň

prenájom párty stanu (vrátane dovozu a odvozu)

5,-€/deň

prenájom záhradného pivného setu

1,-€/deň

prenájom vibračnej dosky

20,-€/deň

zemné, výkopové a búracie práce - traktorbager

30,-€/Mh

 

preprava osobným motorovým vozidlom

0,30-€/km.

Cenník služieb schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.  27/2019 dňa 30.1.2019.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech