Cenník služieb platný od 01.02.2024

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

 • reklamný oznam: 6,-€ za vyhlásenie
 • smútočný oznam: bez poplatku
 • oznamy iné: 6,-€ za vyhlásenie
 • vyhlásenie pre ambulantný predaj: 6,-€ za vyhlásenie
 • vyhlásenie pre obecné organizácie: bez poplatku
 • vyhlásenie pre FO PO vykonávajúce kontrolnú a preventívnu činnosť: bez poplatku

Kopírovanie, výpisy z tlačiarne

 • formát A4: 0,07,-€
 • formát A3: 0,13,-€
 • výpis z tlačiarne čiernobiele: 0,10,-€
 • výpis z tlačiarne farebné: 0,15,-€

Poplatky za užívanie kultúrneho domu č. 79

(záloha 50 % nájomného)

 • bez vykurovania, užívanie KD do 6 hodín: 40,-€
 • s vykurovaním, užívanie KD do 6 hodín: 60,-€
 • bez vykurovania, užívanie KD do 12 hodín: 80,-€
 • s vykurovaním, užívanie KD do 12 hodín: 120,-€
 • bez vykurovania, užívanie KD do 24 hodín: 120,-€
 • s vykurovaním, užívanie KD do 24 hodín: 170,-€

elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

Poplatky za užívanie amfiteátra Španie

 • amfiteáter Španie občania obce: 30,-€/deň
 • amfiteáter Španie: 60,-€/deň

elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

Poplatky za užívanie kultúrneho domu Predpoloma č. 526

(záloha 50 % nájomného)

 • užívanie KD do 6 hodín: 30,-€
 • užívanie KD do 12 hodín: 50,-€
 • užívanie KD do 24 hodín: 70,-€

elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

Prestieranie

 • obrus: 1 ks/1,-€

Požičovné riadu, stoly, stoličky

 • do 50 osôb: 10,-€
 • do 100 osôb: 20,-€
 • nad 100 osôb: 30,-€
 • chafing: 7,-€/ks
 • stôl: 1,-€/deň
 • stolička: 0,50,-€/deň

Poplatky v dome smútku

 • občan obce, prenájom obradnej siene: 20,-€
 • Ostatní, prenájom obradnej siene: 25,-€
 • reprodukcia hudby: 5,-€
 • použitie chladiaceho zariadenia občan obce: 10,-€/ deň
 • použitie chladiaceho zariadenia Ostatní: 15,-€/deň

elektrická energia sa fakturuje podľa aktuálneho cenníka dodávateľa a podľa odpisu stavu elektromera

Cintorínske poplatky

 • prenájom miesta na 5 rokov-jednohrob: 13,-€
 • prenájom miesta na 10 rokov-jednohrob: 25,-€
 • prenájom miesta na 5 rokov-dvojhrob: 25,-€
 • prenájom miesta na 10 rokov-dvojhrob: 50,-€
 • prenájom na 10 rokov-detský hrob: 15,-€
 • hrobka na 5 rokov: 35,-€
 • hrobka na 10 rokov: 70,-€

Zberný dvor - poplatky

 • drobný stavebný odpad: 0,10€/kg
 • zmesový komunálny odpad: 0,10€/kg
 • veľkoobjemový odpad: 0,10€/kg

Ostatné služby

 • prenájom výsuvného rebríka: 5,-€/deň
 • prenájom párty stanu (vrátane dovozu a odvozu): 10,-€/deň
 • prenájom záhradného pivného setu: 5,-€/deň
 • prenájom záhradného slnečníku: 3,-€/deň