Tradičný odev

Tradičný odev Bošáckej doliny

Bošácka dolina je známa svojim tradičným odevom, ktorý ako v minulosti, tak aj dnes priťahuje pozornosť bádateľov a zberateľov. Čistota a belosť selláckeho odevu zaujala aj Pavla Socháňa, ktorý  vo svojom článku o ženskom Bošáckom kroji v časopise Naše Slovensko (rok 1918) píše takto: „...o bošáckych ženách a dívkach, když sa na povozech ubírají na roboty na dolní kraje Uher říka se, že už idú biele husy.“ Biele husi na dolnú zem už dávno nechodia, ženy a muži oblečení v tradičnom selláckom odeve pozerajú na nás už len z historických fotografií, však záujem o sellácky odev ako taký neutícha, práve naopak, zažíva renesanciu.

Aby ste sa mohli dozvedieť zopár zaujímavých informácii o selláckom odeve Bošáckej doliny, vytvorili sme pre Vás virtuálnu prehliadku, v ktorej si môžete pozrieť sellácky odev,  ako sa hovorí „zo všetkých strán“. Pripravili sme pre vás 8 postáv, ktoré si môžete pootočiť o 360° a jednotlivé detaily, ktoré Vás zaujmú, priblížiť pomocou lupy. Pri tvorbe tohto projektu sme sa inšpirovali projektom digitalizácie, ktorý realizuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. Pri každej postave nájdete popis jednotlivých vyobrazených odevných súčastí. Autorkou tejto virtuálnej prehliadky je etnologička Zuzana Porubčanová, nafotil a digitálne spracoval fotograf Roman Pavlovič. Odevné súčasti sú zo súkromnej zbierky autorky (ak je tomu inak, v texte nájdete zmienku o majiteľovi odevnej súčasti). Podrobnejší popis základných odevných súčastí ženského a mužského tradičného sviatočného selláckeho odevu si môžete prečítať TU.