Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

2% pre naše deti

Vážení rodičia a priatelia Základnej školy Nová Bošáca a Materskej školy Nová Bošáca,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri ZŠ v Novej Bošáci. Vaše 2 % pre nás znamenajú veľkú podporu v rozvíjaní aktivít v prospech našich/vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%. 

"Síce je nás  máličko, treba nám každé euríčko 🏀🎨📚📖🎼👩‍🏫 ĎAKUJEME! Vaše deti!"

Tu si môžete stiahnuť tlačivo (jedno je editovateľné):


Daňové priznanie

Vlastníci nehnuteľností v Novej Bošáci. 🏠
Pripomíname povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane k dani z nehnuteľností v termíne najneskôr do 31. januára 2024.
Priznanie podávate, ak ste v priebehu roka 2023:
- kúpili alebo predali pozemok alebo dom,
- začali stavbu,
- skolaudovali stavbu,
- stali ste sa nájomcom alebo užívateľom,
- zdedili pozemok alebo dom,
- zbúrali dom,
- zmenili charakter pozemku,
- vydražili pozemok alebo dom.
 
Tlačivo na daňové priznanie si môžete vytlačiť tu:
 

Výzva na zaplatenie

Výzva na zaplatenie:
V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2023 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Touto cestou Vás v y z ý v a m e, ak ste doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 neuhradili, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 19.12.2023 zaplatením:
- hotovosti do pokladne Obecného úradu,
- platba kartou - prostredníctvom platobného terminálu
- alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí, a tak sa vyhli prípadným sankciám.
Zároveň pripomíname povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára 2024.
Priznanie podávate ak ste v priebehu roka 2023 kúpili alebo predali pozemok alebo dom, začali stavbu, skolaudovali stavbu, stali ste sa nájomcom alebo užívateľom, zdedili pozemok alebo dom, zbúrali dom, zmenili charakter pozemku alebo vydražili pozemok alebo dom.

Predaj prebytočného hnuteľného majetku

Výzva na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce - zásobník paliva, typ S30/0 na uskladnenie drevených peliet v priemere 2,5 m, svetlá výška 5 m, objem 30 m3.

 

Údržba ochranného pásma vedenia VN

 

Spoločnosť EKOREM s. r. o. , Lipany ako zmluvný dodávateľ služieb pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. Tím SEZ Sever v Trenčíne podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a krajiny oznamuje vykonanie výrubov v ochrannom pásme a pod vonkajším elektrickým vedením VN 295 prechádzajúcim katastrálnym územím obce Nová Bošáca v termíne od 11. 09. 2023 do 28. 02. 2024 z dôvodu pravidelnej údržby ochranného pásma elektrovodu.

Majster rezbár Štefan Matejík

„Dobre to je, keď má človek zmysel života, lebo ak sa prestane zaujímať, ostane taký nezáujem o svet.“ – Štefan Matejík

     Majster rezbár Štefan Matejík Človek už od pradávnych dôb mal potrebu vizuálne znázorniť, zhmotniť to, čo sa mu páči, čo mu napĺňa jeho duchovnú potrebu, materiálnu potrebu, potrebu zaznamenať životný príbeh, cyklus.  V ľudovom prostredí bol výtvarným umením preniknutý celý život človeka. Spočiatku sa to prejavovalo v zdobení úžitkových predmetov, ktoré ho sprevádzali každý deň životom. Zdobil pracovné náradie a nádoby, textílie, odev. U niektorých predmetov dekoratívnosť potlačila úžitkovosť a tak sa niektoré predmety stali reprezentatívnymi, sviatočnými. Zvlášť skupinu tvorili predmety duchovné, magické, kultové, ktoré mali v ľudovom prostredí veľmi dôležité miesto. Tak ako sa vyvíjala spoločnosť, došlo aj k prirodzenému vývoju v ľudovom umení. Ľudoví umelci svoju pozornosť zo zdobenia úžitkových predmetov, ktoré sprevádzali každodennú prácu človeka,  preniesli zväčša na predmety reprezentatívneho a duchovného charakteru.

     Mať ľudového umelca vo svojej obci, je ako mať svoj vlastný obecný poklad. Takýto umelec je dôležitým členom spoločenstva, ktorý do určitej miery ovplyvňuje a odzrkadľuje vkus lokálneho spoločenstva. Naša obec, Nová Bošáca, má to šťastie a má svoj obecný poklad, ľudového umelca, rezbára, pána Štefana Matejíka. Rezbár je človek, ktorý vo svojich dielach zhmotní svoje myšlienky, pootvorí nimi pomyselné okno do svojej duše. Pán Matejík nám prostredníctvom svojich diel už 50 rokov dovoľuje nahliadnuť do tej jeho.

Čítať ďalej...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť