O obci

Info o obci v skratke

Obec Nová Bošáca je jednou z 258 obcí nachádzajúcich sa v Trenčianskom kraji.
Kataster obce sa rozprestiera v CHKO Biele Karpaty.
Vznikla v roku 1950 odčlenením 23 osád od Bošáckych kopaníc.
Rozloha obce je 3344 ha.
Počet obyvateľov: 1019 obyv.
Nadmorská výška centra obce je 306 m.n.m.  
Najvyššie miesto v obci: Veľký Lopeník 912 m.n.m.

TN kraj

Obec Nová Bošáca leží v okrese Nové Mesto nad Váhom, približne 15 kilometrov vzdialená od okresného mesta. Rozprestiera sa v pásme Bielych Karpát. Nová Bošáca je prihraničnou obcou, susedí s obcami Březová, Lopeník a Vyškovec z Moravskej strany. Na Slovensku tvorí hranice s obcami Chocholná-Velčice, Haluzice, Bošáca, Zemianske Podhradie a Moravské Lieskové. Najvyšším bodom obce je vrch Veľký Lopeník s nadmorskou výškou 912 metrov. Územie dnešnej Novej Bošáce bolo v minulosti súčasťou Trenčianskej stolice. V 18. storočí boli Bošácke kopanice (súčasná obec Nová Bošáca) jedným z najväčších roztratených osídlení na tomto území. Podľa regionalizácie obec patrí do regiónu Stredné Považie. Podľa Etnografického atlasu Slovenska sa Nová Bošáca nachádza v západoslovenskej nížinnej oblasti s horskými prvkami. Nová Bošáca je súčasťou Mikroregiónu Bošáčka a predstavuje typ kopaničiarskeho osídlenia. Bošácka dolina tvorí mikroregión, ktorý je zaujímavý tak z hľadiska kultúrno-historického, ako aj národopisného a prírodovedeckého. Je preto lákavým miestom pre bádateľov i turistov. Osídlenie tohto územia je postupne zdokumentované nálezmi z doby kamennej až po raný stredovek.