Kontakty Nová Bošáca s.r.o.

Ing. Ján Žucha
Telefónne číslo: +421902 405053
e-mail: jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk