VZN

VZN 2023

VZN_14_2023_o_určení_miesta_a_času_zápisu_detí_MŠ

VZN_14_2023_o_uren_miesta_a_asu_zpisu_det_M.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,71 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_16_2023_o_výške_príspevku_zákonného_zástupcu_dieťaťa_alebo_žiaka_v_MŠ_a_ZŠ_na_čiastočnú_úhradu_nákladov

VZN_16_2023_o_vke_prspevku_zkonnho_zstupcu_dieaa_alebo_iaka_v_M_a_Z_na_iaston_hradu_nkladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_1_2023_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_drobné_stavebné_odpady

VZN_1_2023_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_drobn_stavebn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,45 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_21_2023_ktorým_sa_ruší_VZN_obce_NB_5_2017

VZN_21_2023_ktorm_sa_ru_VZN_obce_NB_5_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,8 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_22_2023_držanie_psov

VZN_22_2023_dranie_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,26 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_26_2023_o_určení_miesta_a_času_zápisu_detí_do_ZŠ

VZN_26_2023_o_uren_miesta_a_asu_zpisu_det_do_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,95 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_29_2023_o_poskytovaní_finančného_príspevku_na_stravovanie_dôchodcov

VZN_29_2023_o_poskytovan_finannho_prspevku_na_stravovanie_dchodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 838,56 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_36_2023_určení_spádovej_MŠ_v_zriaďovacej_pôsobnosti_obce_Nová_Bošáca

VZN_36_2023_uren_spdovej_M_v_zriaovacej_psobnosti_obce_Nov_Boca.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,25 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_37_2023_o_výške_príspevku_zákonného_zástupcu_dietata

VZN_37_2023_o_vke_prspevku_zkonnho_zstupcu_dietata.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_38_2023_o_podrobnostiach_o_elektronickej_komunikacii

VZN_38_2023_o_podrobnostiach_o_elektronickej_komunikacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 930,47 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_39_2023_ktorým_sa_upravujú_niektoré_podmienky_držania_psov

VZN_39_2023_ktorm_sa_upravuj_niektor_podmienky_drania_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,42 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_40_2023_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady

VZN_40_2023_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobn_stavebn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,01 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_41_2023_o_miestnych_daniach_

VZN_41_2023_o_miestnych_daniach_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_42_2023_ktorým_sa_ruší_VZN_č_23_2023

VZN_42_2023_ktorm_sa_ru_VZN__23_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,27 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_č_15_2023_Prevádzkový_poriadok_pohrebiska_na_území_obce_Nová_Bošáca

VZN__15_2023_Prevdzkov_poriadok_pohrebiska_na_zem_obce_Nov_Boca.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_č_16_2023_o_výške_príspevku_zákonného_zástupcu_dieťaťa_alebo_žiaka_v_MŠ_a_ZŠ

VZN__16_2023_o_vke_prspevku_zkonnho_zstupcu_dieaa_alebo_iaka_v_M_a_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_č_23_o_určení_výšky_finančných_prostriedkov_určených_na_mzdy_a_prevádzku_na_dieťa_školy

VZN__23_o_uren_vky_finannch_prostriedkov_urench_na_mzdy_a_prevdzku_na_diea_koly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,33 kB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN_č_29_2023_o_poskytnutí_finančného_príspevku_na_stravovanie_dôchodcov

VZN__29_2023_o_poskytnut_finannho_prspevku_na_stravovanie_dchodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 1. 1. 2023

VZN 2022

VZN_16_2022_o_vyske_prispevku_zakonneho_zastupcu_dietata_ziaka_v_MS_a_ZS

VZN_16_2022_o_vyske_prispevku_zakonneho_zastupcu_dietata_ziaka_v_MS_a_ZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB
Vložené: 1. 1. 2022

VZN_1_2022_o_miestnych_daniach_a_popl._za_KO

VZN_1_2022_o_miestnych_daniach_a_popl._za_KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,47 MB
Vložené: 1. 1. 2022
Zobrazené 1-20 z 101