Kontakty

Kontakty a úradné hodiny

QR kód

Oddelenia a kontakty

Obec Nová Bošáca 
obec@novabosaca.sk

Starosta obce

Ing. Ján Žucha, MBA 
tel. +421 902 405 053
jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk 

Zástupca starostu

Ing. Peter Uherčík 

Matrika, pokladňa podateľňa:

Danka Guláňová
danka.gulanova@nova-bosaca.dcom.sk
tel. +421 940 988 158

Účtovníctvo:

Mgr. Katarína Kukučová
katarina.kukucova@nova-bosaca.dcom.sk
tel. +421 940 988 156

Dane a poplatky: 

Mgr. Zuzana Porubčanová
zuzana.porubcanova@nova-bosaca.dcom.sk
tel. +421 940 988 156

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:00-12:00 12:30-15:30
Streda: 7:00-12:00 12:30-16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00-12:00 

Obec Nová Bošáca je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Nová Bošáca na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o ôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Nová Bošáca
Sídlo: 913 08 Nová Bošáca č. 79
IČO: 00311839
DIČ: 2021079819
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 5844839001/5600
IBAN: SK74 5600 0000 0058 4483 9001
SWIFT Code: KOMASK2X
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Žucha, MBA, starosta obce
Telefónne číslo: 0902 405053, 0940 988 158
e-mail: jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk