Spôsob triedenia

Sklo

Do kontajnerov patrí:
Biele i farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklenné črepy, tabuľové sklo bez drátenej vložky a podobne
Do kontajnerov nepatrí:
Plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, autosklo, TV obrazovky, sklá s kovovou výplňou

Papier a lepenka

Do kontajnerov patrí:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, staré knihy, lepenka, papierové sáčky a pod.
Do kontajnerov nepatrí:
Viacvrstvové obaly Tetrapack ( krabice od mlieka, džúsu ), kopírovací papier, povoskovaný papier, plienky, znečistený papier

Plasty

Do kontajnerov patrí:
PET fľaše ( fľaše o nealko nápojov, sirupov, vína a pod. )
PE-HD fľaše ( fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod. )
PP fľaše ( fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP )
LD-PE fólie ( igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod. )
LLD-PE fólie ( tzv. streč fólia )
Do kontajnerov nepatrí:
Znečistené plasty, viacvrstvové obaly Tetrapack, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, plastikové nádoby

Všetky plasty musia byť čisté a bez prítomnosti cudzorodých látok.

Batérie a akumulátory

Zber olovených batérii a akumulátorov z osobných automobilov

Vyradené elektrické a elektronické zariadnenia

Elektronický odpad:
Vyradené televízne a rozhlasové prijímače, Servery, tlačiarne, počítače, notebooky, kopírovacie zariadenia, kalkulačky, telefóny, faxy, mobilné telefóny, záznamníky, elektronické hudobné nástroje a pod.

Elektroodpad:
práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, hriankovače, fritézy, elektrické ventilátory, mlynčeky, kávovary a pod.