Územný plán

Dokumenty

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznač. záväznou časťou riešenia a VPS / 1

nb_kat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,39 MB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 20. 2. 2024

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznač. záväznou časťou riešenia a VPS / 2

nb_kom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,97 MB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 20. 2. 2024

Oznámenie SEA

oznmenie SEA NB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,48 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 20. 2. 2024

Posúdenie návrhu Zadania na vypracovanie ÚPN-O Nová Bošáca

posdenie nvrhu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 20. 2. 2024

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Bošáca 2015 - 2024

PHRSR Nova Bosaca 2015-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 1. 1. 2015

Rozsah hodnotenia

rozsah hodnotenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,93 MB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 20. 2. 2024

ÚPO Nová Bošáca - záverečné stanovisko - životné prostredie

UPO_zaverecne_stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,08 MB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 20. 2. 2024

Územný plán Novej Bošáce - odborný posudok p. Belčáková

posudok UPnbosaca_belcakova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,38 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 20. 2. 2024

Územný plán Novej Bošáce - záverečné stanovisko p. Belčáková

UPnbosaca_belcakova_zaverecne stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,85 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 20. 2. 2024

Územný plán obce - zadanie

nbosaca_zadanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,59 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 20. 2. 2024

Územný plán obce Nová Bošáca - čistopis

nbosaca_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 567,45 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 20. 2. 2024

Výkres perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely

nb_pp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,12 MB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 20. 2. 2024

Výkres riešenia dopravného vybavenia

nb_dop.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,9 MB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 20. 2. 2024

Výkres riešenia dopravného vybavenia - komplexný

nb_dopk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,3 MB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 20. 2. 2024

Výkres riešenia verejného technického vybavenia

nb_ti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,44 MB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 20. 2. 2024

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - komplexný

nb_tik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,69 MB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 20. 2. 2024

Výkres širších vzťahov

nb_sir_zm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,68 MB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 20. 2. 2024