Cenník Obecných služieb Nová Bošáca s.r.o.

Práca traktorbagra JCB (vrátanie vodiča) - zemné, výkopové a búracie práce

35 € bez DPH / 1 Mth 

Práca traktora (vrátane vodiča) - kosenie, preprava materiálu

30 € bez DPH / 1 Mth

Práca V3S (vrátane vodiča) - orez stromov, oprava VO, MR

30 € bez DPH / 1 Mth

Práca v plošine - elektrikár, pilčík

20 € bez DPH / 1 hod.

Čistenie odpadov - elektrická čistička + kilometre

25 € bez DPH / 1 hod.

Prenájom - vibračná doska malá jednosmerná

20 € bez DPH / 1 deň 

Prenájom - vibračná doska reverzná - 460 kg 

60 € bez DPH / 1 deň

Prenájom - vibračná lišta

22 € bez DPH / 1 deň 

Prenájom - vibračný pech

30 € bez DPH / 1 deň

Prenájom - vŕtacie kladivo SDS

19 € bez DPH/ 1 deň 

Elektroinštalačné práce

10 € bez DPH / 1 hod.

Kosenie krovinorezom, kosačkou

10 € bez DPH / 1 hod.

Štiepkovanie konárov max. hrúbka 15 cm

35 € bez DPH / 1 hod. 

Práca robotníka

10 € bez DPH / 1 hod.

Prenájom výsuvného rebríka

5 € bez DPH / 1 deň

Prenájom - rezačka špár na betón + rezný kotúč

27 € bez DPH / 1 deň

Prenájom - dvojnápravový prívesný vozík BLYSS

15 € bez DPH / 1 deň

Prenájom - dvojnápravový prívesný vozík Agricom 6,5 m

30 € bez DPH / 1 deň.

Doprava osobným autom

0,40 € bez DPH / 1 km

Preprava materiálu, tovaru - IVECO + vodič

0,50 € bez DPH / 1 km

Stojné

10 € bez DPH / 1 hod.

Minimálne jazdné

30 € 

Nákladná doprava

1,65 € bez DPH / 1 km

Stojné

10 € bez DPH / 1 hod.

Minimálne jazdné

40 €

Hydraulická ruka

25 € bez DPH / 1 hod. 

Odber zmesového komunálneho odpadu

36 € bez DPH / 1 tona

Odber drobného stavebného odpadu bez škodlivín

40 € bez DPH / 1 tona

Čalúnnicke práce, bytové a javiskové textílie 

individuálne 

Kompletné prezutie kolies + vyváženie

30 € bez DPH 

Kompletné prezutie na diskoch + vyváženie

45 € bez DPH

Prezutie pneumatík bez vyváženia

15 € bez DPH 

Vyváženie diskov 4 ks - plechové

15 € bez DPH 

Vyváženie diskov 4 ks - hliníkové

20 € bez DPH 

Vyváženie do 400 g

v cene 

Vyváženie nad 400 g

100 g / 2 € bez DPH 

Oprava defektu + 1 ks materiál

15 € bez DPH

Cenník služieb

Cennk_sluieb_Obecn_sluby_Nov_Boca_sro2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,74 kB
Vložené: 23. 2. 2024