Ako triedime odpad v našej obci

POZOR - v našej obci máme stále problém s netriedením odpadu.

Odpady prosím separujte a vhadzujte do nádob na to určených!